Gönüllü Olun
Adınız
:
Soyadınız
:
Cinsiyetiniz
:
Doğum Tarihiniz
:
Eğitim Durumunuz
:
Mesleğiniz
:
İlgi ve Çalışma Alanınız
:
Telefon
:
Gsm
:
E-Posta
:
Adres
:
UHİM için ne yapabilirsiniz?
Aynî ve nakdî destek sağlayabilirim.
İlgi ve uzmanlık alanım çerçevesinde deneyimlerimi paylaşabilirim.
Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alabilirim.
Yeni üyeler kazandırabilirim.
Diğer
Eklemek İstedikleriniz
Güvenlik Kodu
:
  Güvenlik Kodu