Yüce Diriliş Partisi Bağımsız Adayı Lütfü Yılmaz’dan UHİM’e Ziyaret
Yüce Diriliş Partisi Bağımsız Adayı Lütfü Yılmaz’dan UHİM’e Ziyaret
Çağımızın büyük mütefekkir ve şairi Sezai Karakoç’un genel başkanlığını yürüttüğü Yüce Diriliş Partisi adına bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Lütfü Yılmaz ve çalışma arkadaşları UHİM’e kurumsal bir ziyarette bulundular.
UHİM dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette,  Sezai Karakoç ve diriliş düşüncesinin, yaşadığımız çağı aşan bir boyutu olduğu, içinde bulunduğumuz bölgede yaşadığımız sorunlara, kardeşlik ve birlik temelli esaslı çözümler getirdiği üzerinde duruldu.  UHİM’in yaptığı çalışmalarda, yaşadığımız sorunlara getirdiği çözüm önerilerinde, diriliş düşüncesiyle örtüşen pek çok husus bulunduğu, Sezai Karakoç’un fikirlerinden hem ülke olarak hem de özellikle İslam coğrafyası olarak daha çok istifade etmemiz gerektiği paylaşıldı.
Küresel dünya sistemin tüm dünyada uyguladığı, küresel çıkar odaklarının kendi hayatiyetlerini devam ettirmeyi esas alan projelere karşı, hem ülkemiz için hem de tüm insanlık için yegane kurtuluş yolunun , İslam medeniyetinin yeniden dirilişinde olduğu gerçeği karşılıklı olarak dile getirildi. Öncelikle Müslümanlar arasında barış ve kardeşlik ikliminin oluşturulmasının önemi, birbirimizi anlamak için daha fazla gayret göstermemizin aciliyeti vurgulandı. İslam coğrafyasının özellikle “Arap Baharı” süreciyle küresel odaklar tarafından nasıl karıştırıldığı, tam bir kaos ve savaş ortamına dönüştürülerek küresel kullanıma tamamen açık hale dönüştürüldüğü, bu gerçeği daha işin başında UHİM’in basın açıklamalarıyla dile getirdiği, kamuoyunu bilgilendirdiği, Sezai Karakoç’un da konuşmalarıyla bu manipülatif Arap Baharı sürecine karşı gerçekleri dillendirdiğinin altı çizildi.
UHİM başkanı Ayhan Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret programı, karşılıklı görüş alış verişlerinin, düşünce paylaşımlarının devam ettirilmesi dilekleriyle sona erdi.
Kayıt Tarihi : 19.3.2019
Bu sayfa 730 defa ziyaret edilmiştir.