Yoksulluğa Sebep Olan Ve Kalkınmayı Engelleyen İhlaller Raporu
Yoksulluğa Sebep Olan Ve Kalkınmayı Engelleyen İhlaller Raporu

 

4. BM En Az Gelismis Ülkeler Sivil Toplum Forumu kapsamında hazırlamış olduğumuz "Yoksulluga Sebep Olan ve Kalkınmayı Engelleyen İhlaller" hakkındaki raporumuzun sunumunu UHİM adına, dernek başkanımız Ayhan Küçük yaptı.

Dünya insanlık tarihi boyunca savaşlara, işgallere, katliam ve soykırımlara sahne oldu; ancak adına ‘keşif’ denilen işgal hareketleriyle başlayan, sanayileşme ile devam eden ve bugüne ulaşan süreçte yaşananlar, tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanmayacak kadar büyük acı tecrübelere sahne oldu. Sözkonusu süreçte gerçekleşen ihlaller, yoksullukla boğuşan ülkelerin bugün içinde bulundukları durumun da hazırlayıcısı oldu. Zira dünyanın en zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip topraklarının, bugün yoksullukla mücadele ediyor olmasını baska türlü izah etmek mümkün gözükmüyor.

İşgal ettikleri toprakların tüm kaynaklarını yüzyıllar boyunca kullanan sömürgeci güçler, bir taraftan da etnik farklılıkları bir çatışma aracı olarak kullandılar. Toprakları işgal edilen toplumlar, her türlü haklarından olduğu gibi eğitim haklarından da mahrum bırakıldı ve inançlarını değistirmeye zorlandılar.

20. yüzyıla gelindiğinde, sömürgeci güçler, kurdukları sistemi birtakım kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sürdürmeye devam ettiler. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi finans kurumları, yoksullukla mücadele eden ülkelerde hegemonik düzenin devamını sağlayan politikalar izlediler. Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kurumlarsa, aynı misyonun askeri ve siyasi alandaki temsilcileri oldular.

Hegemonik düzenin en önemli dişlilerinden biri olarak giderek büyüyen küresel şirketler, işgal edilen topraklardaki faaliyetleri ve uluslararası finans kurumlarından aldıkları destekle, yerli şirketlerin üretme ve rekabet etme ihtimalini ortadan kaldırdılar.

….

‘Yoksulluğa Sebep Olan ve Kalkınmayı Engelleyen İhlaller’ başlıklı bu raporumuzda, dünya üzerinde ‘En Az Gelişmiş’ olarak tanımlanan 50’den fazla ülkenin, içinde bulundukları durumun asıl müsebbiplerini deşifre etmeye çalıştık. Yoksullukla mücadele eden ülkelerin elinden tutarak onların refah seviyelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptığı izlenimi vermeye çalışan ülke ve kurumların, sözkonusu ülkelerin mevcut şartlarının hazırlayıcıları olduğunu göstermek istedik. Bu tarihi gerçek, dünya kamuoyunda güçlü bir şekilde dile getirilmeli ve dünyada yoksulluğun gerçek sorumlularından hesap sorulmalıdır. Raporumuzun bu sürece katkı sağlayacağını umuyoruz.

 
Kayıt Tarihi : 27 - 6 - 2011
Bu sayfa 4462 defa ziyaret edilmiştir.