Yardımlar Suçları Örtmesin!
Yardımlar Suçları Örtmesin!
'Yardımlar Suçları Örtmesin!' başlıklı basın açıklamasını UHİM dernek merkezinde Başkan Ayhan Küçük yaptı.

Yaklaşık iki milyarlık İslam dünyası için yılın en kutsal zaman dilimi olarak kabul edilen ramazan ayına girildi. Ramazan ayını bu kadar önemli kılan şeyin yalnızca oruç ibadeti değil, bireysel ve toplumsal yaşama etki eden başka pek çok faktörü bir araya getirmesi olduğu söylenebilir.
İnsanların iyilik yapmak için daha istekli olduğu bu zaman dilimi; bireyin davranışlarını kritik ederek kendini hesaba çekmesi, toplumun diğer fertleri ile olan ilişkilerini kuvvetlendirmesi ve maddî bir karşılık beklemeden iyilik yapması bakımından oldukça önemli.
Ramazan ayının en önemli işlevlerinden biri de, müslüman bireylere, tüm insanlıkla ilgili kendisine yüklenilen sorumlulukları yeniden hatırlatması. Bu noktada, özellikle ramazan aylarında düzenlenen yardım organizasyonları aracılığıyla sürdürülen yara sarma çabalarının ötesinde, sorunun asıl faillerinin deşifre edilmesi ve hesap sorma bilincinin harekete geçirilmesi gibi aslî sorumluluklar da unutulmamalıdır.
Bugün dünya üzerinde yardıma muhtaç bölgelere yapılan yardımların, sorunun asıl kaynağının gözardı edilmesine ve köklü bir çözüm için verilmesi gereken mücadelenin gündemden düşmesine neden olmaması gerekiyor. Örneğin, son zamanlarda Afrika kıtası için sürdürülen yardım kampanyaları, yüzyıllardır sürdürdükleri sömürge faaliyetleri ile yüz milyonlarca insanı yardıma muhtaç hale getiren ve son yüzyılda kıtadaki tarım faaliyetlerini kendi politikaları çerçevesinde şekillendirerek Afrika’daki kıtlığın hazırlayıcısı ‘Batılı sömürgeci güçler’ ABD ve Avrupa devletlerine karşı mücadele etme bilincinin oluşmasına engel olmamalıdır.
Ancak mevcut tabloya bakıldığında, bireylerin, ekonomik alanla sınırlı tutulan bu yardımlarla sorumluluklarını yerine getirdikleri hissine kapıldıklarını görmek zor olmayacaktır. Oysa İslam dininin, bireye diğer insanlarla ilgili olarak yüklediği sorumluluk, yalnızca ekonomik alanla sınırlandırılamaz. İslam dünyası hesap da sorabilmelidir; dünya üzerinde yaşanan olumsuzluklara karşı verilen çaba, olumsuzlukların faillerine karşı sürdürülmeli ve o olumsuzluğa neden olan gerekçeleri ortadan kaldırmayı amaçlamalıdır. Aksi takdirde, hâlisâne duygularla yürütülen bu organizasyonlar, açlığın, işgalin, sömürünün faili konumunda bulunan güçleri rahatlatmaya ve benzer politikaları sürdürmelerine yarayacaktır.

BASIN BİLDİRİSİ / 8 Ağustos 2011
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi/İstanbul
Kayıt Tarihi : 8 - 8 - 2011
Bu sayfa 582 defa ziyaret edilmiştir.