Uhim Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi
Uhim Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

 

İHLALLERE DAİR YAPILAN ÇALISMALARIN KAMUOYUNA ULASTIRILMASINDA YÖNTEM TARTISMALARI ve MÜLTECİLİK SORUNU
 
UHİM tarafından düzenlenen, akademisyen, STK temsilcisi ve gazetecilerin istirak ettigi çalısma toplantısı 14 Ekim 2015 Çarsamba aksamı Üsküdar Bogaziçi Yasam Merkezi’nde gerçeklestirildi. Toplantıda UHİM’in ihlal alanlarına dair gerçeklestirdigi çalısmaların kamuoyuna ulastırılmasında kullandıgı yöntemler masaya yatırıldı. Basta yayınlar olmak üzere, basılı ve görsel ürünler, panel ve sempozyum gibi kamuya açık etkinlikler ve diger alanlarda gerçeklestirilecek çalısmalarda yöntem, kapsam ve içerik konularında ne gibi önceliklere dikkat edilmesi gerektigi konusundaki düsünceler toplantıda ele alındı. Katılımcılardan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, kurumun tercih edecegi dilin son derece nesnel olması gerektigine vurgu yaparken, yine İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Murat Sentürk ise yapılan çalısmaların belge niteligi tasıması, akademik alanda da kabul görmesi ve etki gücünü arttırabilmesi için bilimsel kriterlere uygun hazırlanması gerektigini dile getirdi. Bir diger katılımcı olan Türk Alman Üniversitesi’nden Esra Yılmaz Eren, bir STK tarafından yapılan çalısmayı asıl önemli kılanın bir sorunun çözümüne dair sundugu degerlendirme ve öneriler oldugunu ifade ederken, UHİM yayınlarının üniversite kütüphanelerinde bulunmasının önemine degindi. 
Toplantıda ayrıca son dönemde küresel bir krize dönüsen mültecilik sorun da tartısıldı. Dünya kamuoyunda sorunun asıl müsebbiplerini de sorgulayan bir bakıs açısının eksikligine vurgu yapılırken, mültecilikle ilgili spesifik bir sorunu ele alacak çalısmaların daha somut ve dikkate deger öneriler getirebilecegi ortak fikir olarak öne çıktı.
 
 
Kayıt Tarihi : 16 - 10 - 2015
Bu sayfa 1150 defa ziyaret edilmiştir.