Türkiye İnsan Hakları Kurumu Çalıştayına Katıldık
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Çalıştayına Katıldık
Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun planlamasıyla; 'Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye'deki Alıkonulma ile Koruma Merkezlerinin Durumu' başlıklı çalıştay 09 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti. Çalıştayda özellikle kadın, çocuk ve dezavantajlı tutuklu ve hükümlülerin durumları değerlendirildi. 
UHİM adına çalıştaya Hukuk Direktörümüz Av. Mustafa Demiral katıldı. UHİM olarak, AB ile Türkiye arasında yapıldıgı deklare edilen Geri Kabul ve Mülteciler İçin Hibe Antlaşması’nın, nisbi bir iyileşme getirmekle birlikte insani ölçütlerden uzak oldugu, yeraltı ve yerüstü kaynakları sömürülen ve hakimiyet altına alınabilmek için sürekli askeri ve siyasi müdahalelere maruz bırakılan ülkelerin mülteci durumuna düşürülmüş insanlarının ölüme terk edildigi, Türkiye'nin son dönemlerde, sınırlı imkanlarına rağmen, özellikle komşu ülkelerden doğal ortamını terk edip sığınma talebinde bulunanlara yönelik uyguladıgı insani politikaların takdire sayan oldugu, ancak aynı hassasiyetin AB ülkeleri tarafından gösterilmedigi, AB ülkelerinin kendi konformist yaşantılarından bir miktar dahi taviz vermemek uğruna insanları rahatlıkla ölüme terk edebildikleri, nimet-külfet dağılımı ilkesine asla riayet etmedikleri, vermeyi vaat ettikleri hibenin de zoraki oldugu gibi hususlar vurgulandı. Ayrıca Türkiye'de bulunan Geri Kabul Merkezlerinin ağır koşulları dile getirildi. Mültecilerin mağdur edilmiş ve zayıf düşürülmüş insanlar oldukları, bu insanların onurlarını da koruyarak ezmeden imkânlar ölçüsünde en saygın biçimde misafir edilmelerinin kadim inanç ve kültür değerlerimizin geregi oldugu vurgulandı.
 
Kayıt Tarihi : 16 - 12 - 2015
Bu sayfa 1074 defa ziyaret edilmiştir.