Tüm Canlıların Haklarının Korunduğu Bir Dünya Temennisiyle!..
Tüm Canlıların Haklarının Korunduğu Bir Dünya Temennisiyle!..
İnsanı değerli varlık kılan en önemli özelliği, kendisi, diğer insanlar ve tüm canlılarla uyum içinde yaşayabilmesidir. Yaşadığımız dünya, bu en temel vasfımızı koruyamadığımızı gösteren örneklerle dolu. Eğitimden hukuğa, sağlıktan ekolojiye, medyadan kültür-sanata, siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda, hem insanların, hem de diğer tüm canlıların temel haklarını ellerinden alan, yaşam alanlarını daraltan ve ortadan kaldıran, özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalar, her geçen yıl katlanarak artıyor. Asıl acı olansa, söz konusu ihlallerin bizzat insan ve canlı yaşamını korumak ve kolaylaştırmakla sorumlu ulusal ve uluslararası yapılar tarafından gerçekleştiriliyor olması. Bitmek bilmeyen bir güç mücadelesi ile canlı yaşamını hiçe sayan politikalar izleyenler, bugün dünyanın içinde bulunduğu durumun asıl sorumlusudurlar.
Bu durumda her birimize, tüm canlıların temel haklarının korunduğu bir dünyanın oluşması için mücadele etmek düşüyor. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), söz konusu alanların tamamında bu kaygılarla çalışmalar yapıyor ve canlıların haklarının ihlal edilmediği bir dünyanın oluşması için mücadele ediyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, bu alanda sürdürülen çalışmaların, hem insanların hem de diğer tüm canlıların haklarının korunması adına mücadele göstermesi gerektiğini hatırlatıyor ve insanı insan yapan en temel değerlerin yeniden kazanılmasını ümit ediyoruz.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde tüm canlıların haklarının korunduğu bir dünya temennisiyle!..

BASIN BİLDİRİSİ / 10 Aralık 2010
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi/İstanbul

Kayıt Tarihi : 11 - 12 - 2010
Bu sayfa 990 defa ziyaret edilmiştir.