“Sosyopark” Projesi Arama Konferansına Katıldık!
“Sosyopark” Projesi Arama Konferansına Katıldık!
Dosyayı indir : indir

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından ortaya atılan “Sosyopark” projesi kapsamında bir “arama konferansı” gerçeklestirildi. 8 Mart 2014 Cumartesi günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirilen toplantıya, pek çok akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yerel yönetici istirak etti. UHİM’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Küçük’ün istirak ettigi toplantıda “Sosyopark” projesi ile ilgili konular masaya yatırıldı ve tartışıldı.
UHİM tarafından sosyopark kavramının sosyal grupları bir araya getiren, sosyal içerikli bakışaçısı geliştiren ve sorunların çözümünde aktif rol alan bir yapı olarak düşünülebilecegi, amacınınsa sosyal sorunları ve olayları arastırıp irdeleyen, bu konularda yön gösteren çalışma yapan birimlerin bir buluşma noktası olması gerektigi ifade edildi.
UHİM Başkanı Ayhan Küçük sosyoparkın siyasallasmaması ve ideolojik bir hüviyete bürünmemesi için çesitlilige ihtiyacı oldugunu hatırlattı ve yapılanmasında kurumsal ve bireysel olarak vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, bakanlıklar, gazeteciler, stk temsilcileri, sanatçılar, yazarlar, fikir ve biliminsanları olması gerektigini söyledi. Küçük, sosyopark projelerinin geliri olan değil, gideri olan projeler olması gerektigini, bu tür projelerin kazanımının uzun vadeli toplumsal kazanımlarla ölçülebilecegini ifade etti.
Sosyoparkın ağırlıklı olarak eğitim, ekoloji, ekonomi, sağlık, kültür-sanat, hukuk, kentleşme gibi çalışma alanlarını içermesi gerektigini söyleyen küçük çalışma alanları ile ilgili olarak sunları söyledi:
“Günümüzde geleneksel yaklaşımlar modern anlayış tarafından başkı altına alınmakta, doğal olarak bu durum canlı yaşamını ilgilendiren her alanda etkisini göstermektedir. Yaşanan bu sosyal dönüşüm ortamında özellikle sosyal sorunlara dikkat çekilmelidir. Sanayilesme ile canlı türlerinin zarar görmesi, kentsel dönüsüm sosyal projelerle geleneksel sehir anlayışının ortadan kalkması, ilaç endüstrisinin başkıları sebebiyle geleneksel tedavi yöntemlerinin geçerliligini yitirmesi, AVM kültürü ile çarşı kültürünün ortadan kaldırılması ve insani ilişkilerin zarar görmesi gibi örnekler bu kapsamda değerlendirilebilir.”
 
“Sosyopark” projesi ve arama toplantısının içerigi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından söyle özetlendi:
“Sanayi Devrimi ile birlikte üniversite-sanayi isbirliginin önem kazanması ve bu isbirliginin kurumsal bir kimlik kazanması amacı ile oluşturulan teknopark benzeri yapılar kurumsal ve yasal olarak belli bir çerçevede faaliyetlerini sürdürmekte ve üniversite-sanayi isbirliginden amaçlanan güç birligini gerçekleştirmektedirler. Esas faaliyet alanını teknoloji ve ürün geliştirme olarak özetleyebilecegimiz teknopark konusunda arzu edilen gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak sosyal sorunların çözümüne yönelik projelerin üretildigi ve üniversitelerin sosyal kurumlarla isbirliginin hedeflendigi teknopark benzeri bir kurumlaşma ne yazık ki henüz oluşmamıştır. Bu noktadan hareketle İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak SOSYOPARK düsüncemizi hayata geçirdik. Üniversitemizin en önemli projelerinden biri olarak kurulan SOSYOPARK, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal kalkınma politikalarına yön vermeyi hedefleyen ve sosyal alanlardaki sorunlara çözüm üreten bir birim olarak çalışmalarına başlamıştır. Bu yapının ülke genelinde, daha sonra da küresel ölçekte kurumsallasmasını arzu etmekteyiz.
SOSYOPARK’ın planlanan araştırma ve faaliyetleri; istihdam, sosyallesme, göç, kentsel gelişim ve kent sorunları, çevre ve iklim, suç, dezavantajlı gruplar, hukuk ve insan hakları, sosyal ayrımcılık, çocuk, kadın, yaşlı, evsizler ve engelliler gibi birçok alandaki sorunlara yönelik projeleri içine almaktadır. Yurtdısında sosyal konular üzerinde üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri, araştırma enstitüleri ve uzmanlık merkezlerinde çalışmalar yapılmaktadır. Fakat bu kurumların SOSYOPARK benzeri bir yapı altında toplanmadıgını görmekteyiz. SOSYOPARK bu anlamda kurulus mantıgı ve yapısı itibariyle benzer girisimlere model olacaktır. SOSYOPARK bünyesinde üniversite mensubu bilim insanları, diğer kurumlardaki meslektaslarının yanı sıra özel sektör, sivil toplum kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşları ile işbirligi içinde çalışarak çok önemli projelere imza atacaktır. Projeler yanında konferans, sempozyum, panel ve çalıştay gibi etkinlikler ile makale ve kitap gibi yayınlarla SOSYOPARK bünyesinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının daha geniş kitlelere ulasması planlanmaktadır. Bu projelerden ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, özel sektör, belediyeler, siyasal partiler, üniversiteler ve medya kurulusları dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yararlanabilecegini düşünmekteyiz. 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak Üsküdar Belediyesi ile gerçekleştirdigimiz Üsküdar Çocuk Üniversitesi belirtilen alanlara güzel bir örnek olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2012 yılında yaptıgımız ve Kalkınma Ajansına sundugumuz projeye verilen destek ile halen 640 üstün zekâlı çocugumuza eğitim vermekteyiz.
Teknoparkta mevcut olan kurumsal ve yasal düzenlemelerin SOSYOPARK için de gerçekleştirilmesi, devletin ve ilgili kuruluşların bu konuda da gerekli destek ve tesviklerinin sağlanması kaçınılmazdır. Bu nedenle SOSYOPARK’ın çalışma esaslarının ve yasal çerçevesinin belirlenmesi amacıyla 8 Mart 2014 tarihinde bir arama konferansı düzenlemeyi planladık. Bu arama konferansında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, kamu, özel sektör ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile SOSYOPARK’ın kurumsal ve yasal yapısını belirlemeyi, paydaslar arasında isbirligini gerçeklestirme araçlarını tartısmayı ve sonuçta ülkemiz ve dünya için yeni bir kavram olan SOSYOPARK’ı etkin ve yaygın bir sekilde oluşturmayı amaçladık. 
SOSYOPARK Arama Konferansında katılımcıların katkıları ile üzerinde durulması hedeflenen bazı önemli hususlar aşağıdadır:
1. SOSYOPARK’ın amacı ve yasal çerçevesi: SOSYOPARK için nasıl bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır? Teknopark konusundaki düzenlemelerden yararlanmak mümkün müdür? Yeni bir yasal düzenlemeye gidildiginde hangi hususlar öne çıkarılmalıdır? Yeni yasal düzenleme ile ya da Teknoparka iliskin düzenlemeler esas alındıgında vergi vb. muafiyetlerden yararlanmak ne ölçüde mümkün olacaktır?
2.  SOSYOPARK’ın kurumsal yapısı: Üniversite bünyesinde müstakil bir birim olarak tesis edilen SOSYOPARK’ın kurumsal yapısının sekillenmesinde hangi hususlara dikkat edilmelidir?
3. SOSYOPARK’ın çalışma alanları: SOSYOPARK’ta öncelikli olarak ağırlık verilmesi gereken meseleler ve arastırma alanları nelerdir?
4. SOSYOPARK’ın katkıları: SOSYOPARK’ın somut iktisadi ve toplumsal katkıları nelerdir? Bu katkılar nasıl gerçekleşir?
5. İsbirlikleri: SOSYOPARK bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde hangi kurum ve kuruluslar ile ne tür isbirlikleri yapılabilir? SOSYOPARK bünyesinde yürütülecek projelerin yararlanıcıları kimler olabilir?”
 
UHİM olarak Sosyopark Arama Konferansı’nda sundugumuz görüş ve önerilerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 
 
Kayıt Tarihi : 10 - 3 - 2014
Bu sayfa 973 defa ziyaret edilmiştir.