Sömürgeden Soykırıma Arakan!
Sömürgeden Soykırıma Arakan!

 

SUNUS

Bugün dünya üzerindeki en büyük soykırımlardan biri, hiç süphesiz Myanmar’daki Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı soykırım hareketidir. Bu büyük vahşet, son dönemde yoğun katliamlar ile gündeme gelmişse de, 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana devam etmektedir. Dünyanın sırtını döndüğü, uluslararası hukukun ve dünyada barışın teminatı olduğu iddiasındaki kurumların görmezden geldiği Arakan’da sistematik bir soykırım sözkonusudur.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) olarak, tarihin en büyük soykırımlarından birine maruz kalan Myanmar’daki Arakanlıların içinde bulunduğu durumu yerinde tespit etmek, yaşadıklarını kayıt altına almak ve uluslararası hukuk nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere, yöneticilerimizden Ayhan Küçük ve Veysel Başar’ın yanı sıra araştırmacı-gazeteciler Abdullah Küçükaytekin ve Aslan Balcı’dan olusan heyetimizle bölgeye gittik. Elinizdeki bu rapor, 9-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında Arakan mülteci kampları, Bangladeş ve Tayland’da incelemelerde bulunan heyetimizin gözlemleri, görüşme notları ve tesbitleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 Öncelikle belirtmek gerekir ki; Arakan’da uluslararası medyada yansıtıldığı şekilde bir savaş ve mücadeleden değil, soykırıma tabi tutulan ve bunun farklı aşamalarını devamlı suretle yaşayan bir halktan bahsedilmelidir. Zira Arakanlı Rohingyalar, maruz kaldıkları acımasız politikalara ve katliamlara karşı kendilerini savunma imkanına sahip olmadıkları gibi, ulusal ve uluslararası hukuk tarafından da yok sayılmakta ve savunmasız bırakılmaktadır. Uzun yıllardan beri devlet eliyle gerçekleştirilen ve son dönemlerde özellikle Budist milislerin de etkin olarak yer aldığı saldırı ve katliamlarda, uluslararası hukukta ‘soykırım’ olarak tanımlanan her türlü fiil işlenmektedir. Öyle ki BM dahi Arakan halkını “Dünyada en fazla zulme uğrayan insanlar” olarak tanımlamaktadır.

Bugün Arakan’da gerçek bir dram yaşanmaktadır. Kendi topraklarında maruz kaldıkları sistematik soykırım karşısında hayatta kalmak için göçe zorlanan Arakanlılar, sığındıkları sınır ülkesi Bangladeş tarafından da kabul edilmemektedir. Myanmar yönetimi tarafından Bangladeşli, Bangladeş yönetimi tarafından Myanmarlı olarak görülen Arakanlılar, her geçen gün daha da kötüleşen şartlar altında, kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

 Eğitim imkanları kısıtlanan, ticaret yapmaları engellenen, evlilik, çocuk sahibi olma, seyahat etme gibi en temel hakları ağır şartlara bağlanan, vatandaş olarak kabul edilmeyen, Myanmar yönetimine bağlı güçler ve Budist milislerce sistematik olarak katledilen ve tecavüze uğrayan, mülteci kamplarında son derece ilkel şartlarda yaşamaya mecbur bırakılan, fuhuş çeteleri ve organ mafyaları tarafından kaçırılan, kültürel değerleri yok edilen, iskan politikalarıyla toprakları ellerinden alınan Arakan halkı, bugün dünyanın en sorunlu ve belki de en yalnız bölgesi olmaya devam ediyor.

 UHİM olarak hazırladığımız bu raporun, Arakan sorununun ulusal ve uluslararası kamuoyunda kapsamlı bir yaklaşımla ele alınmasına, yaşanan soykırımın bir an önce son bulmasına, sorumluların uluslararası hukuk mercileri tarafından yargılanmasına ve Arakan için gerekli çözüm önerilerinin acilen hayata geçirilmesine katkı saglamasını ümid ediyoruz.

 
Kayıt Tarihi : 10 - 9 - 2012
Bu sayfa 6712 defa ziyaret edilmiştir.