MESCİD-İ AKSA İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI
MESCİD-İ AKSA İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Küresel güçlerin şımarık çocuğu İsrail, tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen, insanlık dışı uygulamalarına ısrarla ve her geçen gün dozunu artırarak devam etmektedir. Belli ki bu durumdan vazgeçmek niyetinde de değildir. Meselenin, insanlığın belleğinde tam olarak yer edinmesi ve toplumsal duyarlılığın sürekli hale getirilmesi aciliyet kesbetmektedir. 
Sivil inisiyatiflerin, uluslararası sorunların çözümünde hayati önem taşıdığını göz önünde bulundurduğumuzda Mescid-i Aksa konusunda aşağıdaki teklifleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz etmeyi bir vazife addediyoruz:
 
•  Yazılı ve görsel medya, Mescid-i Aksa ile ilgili sembolleri ekranlarında sıklıkla kullanmalıdır. 
•  Çocuklar için, Mescid-i Aksa konulu yapımlar üretilmelidir.
•  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mescid-i Aksa konulu filmlere ayrıcalık tanımalı ve teşvik etmelidir.
•  İsrail’in hukuk tanımazlığı bir dizi/film haline getirilmelidir.
•  Filistin duyarlılığı olan, tüm dünyadan sanatçılar, spor insanları, bilim insanları, tanınmış şahsiyetler ülkemize davet edilmeli, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa ziyaretleri organize edilmeli, yerinde mesajlarla dünya kamuoyu canlı tutulmalı-dır.
•  Spor kulüpleri maçlara çıkarken pankart açmalı, futbolcular Filistin sembolleri kullanmaya teşvik edilmelidir.
•  Tüm spor branşlarındaki federasyonlar, tribünlere Mescid-i Aksa sembollerinin asılmasını sağlamalıdır.
•  Tüm sivil toplum kuruluşları, kendi çalışma alanlarını Filistin’le entegre ettiğini ilan ederek yoğunlaşmalıdır.
•  Uluslararası çalışma yapan kurumlar, paydaşları ile Filistin meselesi üzerinde bilgi ve fikir teatisinde bulunmalıdır.
•  İsrail’in zulüm ve katliamlarını mümkün olan en fazla dilde ifade eden raporlar, makaleler, dokümanlar hazırlanmalıdır.
•  Toplumun her kesiminden katılımın sağlanacağı bir “Mescid-i Aksa İstişare Platformu” oluşturulmalıdır.
•  Herkes günlük yaşamında ve kıyafetlerinde Mescid-i Aksa’yı hatırlatacak (poşu, bayrak, rozet, vs.) semboller kullanmalı-dır.
•  Okullarımızda, Mescid-i Aksa konulu kompozisyon, şiir, resim ve karikatür yarışmaları düzenlenmeli ve bunlar en üst dü-zeyde teşvik ve iltifat görmelidir.
•  Herkes, her gün sosyal medyasında Mescid-i Aksa ile ilgili en az bir paylaşımda bulunmalıdır.
•  Tüm özel günlerde Filistin farkındalığı oluşturulmalıdır. (Anneler gününde Filistinli anneler, gazeteciler gününde Filis-tinli gazeteciler, 23 Nisan’da Filistinli çocuklar vb.)
•  Filistin halkı maddi ve manevi her alanda dayanışma ruhu ile desteklenmelidir. 
•  Mescid-i Aksa için sembolik değeri olan kan bağışı kampanyası başlatılmalıdır.
•  Siyonist ve fanatik Yahudiler ayrıştırılarak ötekileştirilmedir.
•  Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbe ve vaazlarda  Mescid-i Aksa konularını sürekli olarak işlemelidir.
•  Belediyeler, en önemli meydan ve caddelerine Filistin’in sembol isimlerinin adlarını vermeli,  Mescid-i Aksa’yı hatırlatan anıtlar dikmelidir.
•  Büyükelçilik ve uluslararası kurumların dikkatini çekecek şekilde, tarihi ve turistik mekanlara, İsrail katliamlarını hatırla-tan sembol ve anıtlar yapılmalı, sergiler düzenlenmelidir.
• Uluslararası Ceza Mahkemesi  ve Avrupa Adalet Divanı gibi uluslararası kurumlarda İsrail’in ve suçluların yargılanması için girişimlerde bulunulmalı ve hukuk tanımazlığı sürekli gündemde tutulmalıdır.
•  AB, BM vs. gibi yapılarda İsrail aleyhine lobi faaliyetlerine hız verilmelidir.
•  İslam Konferansı Teşkilatı ve Arap Birliği birlikte bir toplantı yaparak Filistin’e barış gücü askeri göndermek de dahil ol-mak üzere tüm koruyucu tedbirleri almalıdır.
 
 
                                                                                                        BASIN BİLDİRİSİ / 11 Mayıs 2021 Salı
                                                                                                       Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi
 
Kayıt Tarihi : 11.5.2021
Bu sayfa 1458 defa ziyaret edilmiştir.