Manipülasyonların Kıskacında İslam
Manipülasyonların Kıskacında İslam
Batı dünyası tarafından şekillendirilen dünya, insanlığı geçmişte olduğundan daha iyi bir noktaya ulaştırmada başarılı olamamıştır. Tam aksine, Batılı devlet ve yapıların kontrolündeki mevcut küresel sistemin dünyayı felakete sürüklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Dünyamızın bu hale gelmesinin baş sorumlusu, hiç şüphesiz mevcut sistem ve bu sistemin temsilcisi olan kişi ve kurumlardır. Yaşanan sorunlara çözüm üretme potansiyeline sahip unsurlarsa, bu özellikleri sebebiyle çeşitli manipülasyonlara maruz kalmakta ve böylece toplumlar aldatılmaya hazır hale getirilmektedir.
Kayıt Tarihi : 20.9.2017
Bu sayfa 1377 defa ziyaret edilmiştir.