Küresel Sermaye Ve Domuz Gribi
Küresel Sermaye Ve Domuz Gribi
GİRİS

İnsanoğlu yüzyıllardır birçok büyük felâketle karşılaşmıştır. Depremler, yanardağlar, tsunamiler ve benzerleri. Bütün bunların yanında nitelik olarak digerlerinden biraz farklı ama aldığı can sayısı açısından onlardan çok daha etkili, gözle görülmeyen felâketler yaşanmıstır insanlık tarihinde: Salgınlar.

1818-1819 yılları arasında yaşanan Spanish Flu, bir başka adıyla İspanyol Gribi salgınında tam 50 milyon kişinin öldüğü kayıtlara geçmiştir. O dönemde dünya nüfusunun sadece 2 milyar olduğu düşünüldüğünde dünyadaki her 40 kişiden birinin bu salgından ölmesi sözkonusu olmuştur.

Son yıllarda ise salgın hastalıkların kendisinden ziyâde korkusu ile yatılıp kalkılmaktadır. Önce EBOLA, sonra SARS, kuş gribi ve Domuz Gribi. Devletler bu salgınlardan vatandaşlarını korumak için büyük paralar harcamakta, salgının çıktığı veya yayıldığı ülkeler ekonomik sıkıntılar yaşamaktadırlar. SARS virüsünün ortaya çıktığı yıl Çin Halk Cumhuriyeti’nde GSMH’nın % 5 kayba ugradığı iddia edilmektedir. Kuş gribi ise Türkiye’de beyaz et sektörünü bitirme noktasına getirmiş, sektörde devlet yardımlarına rağmen iflas eden firmalar söz konusu olmuştur.

Devletlerin vatandaşlarını korumak için harcadıkları paralar ve ülkelerin ekonomik kayıpları ile bu salgınlardan etkilenen insan sayısı karşılaştırıldığında ise; arada korkunç bir uçurum olduğu görülmektedir. Bu durum bu salgınların gereğinden fazla mı abartıldığı ve hatta bu abartmanın bazı maksatlarla mı yapıldığı gibi soru işaretlerini akla getirmektedir. Medyada bazı büyük ilâç firmalarının yöneticilerinin Dünya Sağlık Örgütü’nde görevli olduğu, bunların ortaya çıkan hastalıkların salgın olarak ilân edilip edilmeyeceğine karar verdiğine dâir haberlerin yayınlanması şüphe bulutlarını daha da artırmıştır.

Sağlık sektörü ekonomik büyüklük açısından dünyada en büyük sektörlerden birisidir. Türkiye’de ise enerji ve eğitim sektörlerinden sonra 3. büyük sektördür.  Büyük miktarda paranın döndüğü bir sektörde birtakım yolsuzlukların yapıldığı zaman zaman medyaya da yansımıstır. Geçmişte Türkiye’de bazı ilâç firmalarının ve kamu yöneticilerinin birtakım iddialar ile topluca tutuklandığı da görülmüştür.
Daha da ötesi silah sanayiinde ve geçmişte Amerikan yönetiminde söz sahibi olan Donald Rumsfeld gibi kişilerin de ilâç sektörüyle ilişkileri medyaya yansımıştır. Bu da kamuoyunun gündemine başka birtakım soru işaretleri getirmektedir:  Acaba ilâç sanayii bir ekonomik ve siyasi çatışma aracı olarak mı kullanılmaktadır? Bu ve benzeri soruların sağlıklı cevaplandırılmaları, sağlık sektöründe faaliyette bulunan ve insanların sağlıklı bir hayat sürmesine yardımcı ve dertlerine derman olan ilâç firmalarının üzerindeki şüphe bulutlarının dağılmasını sağlayacaktır.

Uluslararası Hak İhlâlleri İzleme Merkezi (UHİM) olarak “Küresel Sermaye ve Domuz Gribi” konulu bu çalışmamızda; daha çok Domuz Gribi salgını (!) örneğinden hareketle kamuoyunda oluşan şüphelere cevaplar aramaya çalıştık. Salgın Hastalık nedir? Bir hastalığın Salgın Hastalık olabilmesinin şartları nelerdir? Domuz Gribi nedir? H1N1 ismini nasıl almıştır? Belirtileri nelerdir? Nerede ve nasıl başlamıştır? Domuz Gribi gerçekten bir Salgın Hastalık mıdır? WHO tarafından neden ve ne şartlarla Salgın Hastalık olarak ilân edilmiştir? Konunun ilâç şirketleri ile ilgisi var mıdır? Ası ve asının sebep oldugu başkaca hastalık var mıdır? Ası gerçek koruma sağlayabiliyor mu? “Tüm bu süreçlerden hangi küresel sermayeler ne oranda ve nasıl etkilendiler?” hususlarını mümkün olduğunca yorum katmadan yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorumlardan derleyip bilgilerinize sunmaya çalıştık. Kamuoyuna yararlı bir dosya hazırladığımızı umuyoruz.

                                                                                                                                                   UHİM
                                                                                                                                      Haziran 2010 / İstanbul

Raporun devamını PDF formatında indirebilirsiniz.
 
Kayıt Tarihi : 6 - 7 - 2010
Bu sayfa 2458 defa ziyaret edilmiştir.