Küresel Aktörlerin Kıskacında Lübnan
Küresel Aktörlerin Kıskacında Lübnan
GİRİS
Farklı din, mezhep ve etnik kökene mensup toplulukları bünyesinde barındıran Lübnan, önce Fransız mandası, ardından uzun yıllar devam eden içsavaş sebebiyle oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmiş, 90’lı yıllarda başlayan yeniden yapılanma süreci de bugün hala tam olarak aydınlatılamayan bir suikastle zaafa uğratılmıştır. Bir taraftan Batılı devletlerin sömürgeci politikalarına maruz kalan Lübnan, diğer taraftan da İsrail’in Ortadoğu’da şiddeti körükleyen ve bölgeyi terörize eden uygulamalarından nasibini almaktadır.

Parçalı nüfus ve inanç yapısı sebebiyle ülkede istikrarı sağlamak son derece zor olurken, Filistin meselesinden İran Devrimi’ne, Körfez Savaşı’ndan Arap Baharı’na kadar bölgedeki gelişmeler de Lübnan’ı direkt olarak etkilemektedir. 3. yılına giren Suriye’de yaşanmakta olan süreçle muhatap olan Lübnan bir kez daha zorlu bir dönemece girmiştir.

Bu durumun yansımalarını görmek, Lübnan’daki parçalı yapıyı oluşturan tarafların temsilcileriyle müzakerelerde bulunmak ve önümüzdeki dönemde ülkede yaşanması muhtemel sürece dair ipuçları yakalamak adına UHİM genel Sekreteri Veysel Başar ve akademik bir gruptan oluşan heyetimiz bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Heyetimizin 29 Aralık 2012-2 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdigi bu ziyarette, Müslüman ve Hristiyan din adamlarının yanısıra, ülkenin ve bölgenin en önemli örgütlerinden biri olan Hizbullah temsilcileriyle de temaslarda bulunulmuştur. 

Heyetimizin gözlemleri ve görüşme notları ışıgında hazırlanan raporumuzun, Lübnan’da yaşanan ve önümüzdeki süreçte yaşanması muhtemel olan sürece ışık tutmasını umuyoruz.
 
Kayıt Tarihi : 26 - 4 - 2013
Bu sayfa 2282 defa ziyaret edilmiştir.