Kudüs İnsanlığın Ortak Mirasıdır!
Kudüs İnsanlığın Ortak Mirasıdır!
Kudüs, bundan tam yüz yıl önce ilan edilen Balfour Deklarasyonu ile Siyonist işgale açık hale getirilmiştir.
Farklı inanç ve ırktan insanların yüzlerce yıl barış ve huzur içinde yaşadığı Filistin toprak-larındaki işgal ve soykırım hareketi, 1948’de İsrail devletinin kurulması ile neticelenmiştir.
İsrail işgal ettiği Kudüs’ü 1980 yılında başkent ilan etmiş, fakat bu karar BM tarafından tanınmamıştır.
Ancak son dönemde ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı alması, Kudüs’te yaşanan süreci yeni bir boyuta taşımıştır.
Milyarlarca Müslüman ve Hristiyanı –ve Siyonist uygulamalardan memnun olmayan Ya-hudileri- hiçe sayarak atılan bu adımın, dünya siyasetinde son yıllarda yaşanan gerginliği had safhaya çıkarması kaçınılmazdır.
Yarım yüzyılı aşkın bir süredir Filistin’de yaşanan Siyonist-Emperyalist işgal, önümüzdeki süreçte Kudüs’ü bekleyen çok daha büyük tehlikelerin habercisi konumundadır.
Bu yüzden, inancı, mezhebi, etnik kökeni, dünya görüşü ne olursa olsun, dünya kamuoyu yaşanan bu gelişmeler karşısında inisiyatif almalıdır.
Çünkü Kudüs insanlığın ortak mirasıdır.
Ve geçmişte Müslümanların idaresi altında iken olduğu gibi, bugün de farklı inançlara mensup insanların barış içinde yaşayabileceği, dünyanın dört bir yanından gelip özgürce ziya-ret edebileceği bir huzur beldesi olmalıdır.
Başta dünya devletleri olmak üzere, uluslararası yapılanmaları, hukuk mercilerini, farklı inançların temsilcisi konumundaki kurum ve şahısları, kültür-sanat camiasını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, basın-yayın organlarını, iş dünyasını, spor kulüplerini ve Kudüs’ü önemseyen her bir bireyi, Kudüs’ü sahiplenmeye davet ediyoruz.
 
 
BASIN BİLDİRİSİ / 6 Aralık 2017 Çarşamba
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi
 
Kayıt Tarihi : 6.12.2017
Bu sayfa 2300 defa ziyaret edilmiştir.