İNSANLIK İSRAİL’İ LANETLİYOR
İNSANLIK İSRAİL’İ LANETLİYOR
İNSANLIK İSRAİL’İ LANETLİYOR
 
1800’lü yılların sonundan itibaren müstemlekeci devletlerin himayesinde geliştirilen Siyonist Yahudi ideolojisi, 1948’de, özelde İslam dünyasının genelde dünya insanlığının kalbine kanlı bir hançer gibi saplanmıştır.
 
Yahudiler, tarih boyunca Batıda büyük baskıların ve kötü muamelelerin muhatabı oldular.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda katledilen ve sürülen Yahudiler, İngiliz yönetimi ve Siyonist liderlerin öncülüğünde Avrupa’dan uzaklaştırıldılar.

 
Bu sürgünle Avrupa, Yahudilerden kurtulurken Osmanlı’nın işgal edilen topraklarının Ortadoğu bölümünde, yeni ve acemi devletleri kontrol edebileceği bir uydu devlet kurdu.
 
İsrail, işgale başladığı günden bu yana Filistinlilere karşı aralıksız şekilde terör, yıldırma, baskı politikaları uygulamıştır. İsrail, dünya maşeri vicdanının tepkilerine rağmen, kendisini himaye eden başta Amerika ve İngiltere olmak üzere BM ve AB gibi küresel güçlerin desteğiyle kanlı işgalini şiddetlendirerek sürdürüyor.
 
Uluslararası hukuk kurallarına, temel insan haklarına ve insanlık değerlerine aldırış etmeyen İsrail’in çoğu çocuk ve kadın binlerce sivili vahşice katletmesine rağmen batı dünyasından gördüğü koşulsuz destek, vahşetin asıl kaynağının bu ülkelerin dünyaya ve insanlığa bakış açıları olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
 
Bu durum; İsrail’le birlikte, mezkûr devletlerin de katliamlar ve ihlallerin azmettiricisi olduklarını belgelemekte ve onları insanlık vicdanı nezdinde mahkûm etmektedir.
 
Bu ülkeler hukuk karşısında ve uluslararası yargı önünde, işledikleri cürümlerle yüzleşmeli ve mahkeme edilmelidir. İnsanlığın ortak tepkisi, katliam destekçisi bu ülkelere karşı organize edilmelidir.
 
Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu coğrafyada tutuşturulacak bir ateşin tüm dünyayı yakacak bir kasırgaya dönmesine engel olmak için, başta İslam dünyası olmak üzere sahip olunan tüm siyasi, ekonomik ve kültürel enstrümanlar acilen harekete geçirilmelidir. Tüm dünyada sivil unsurlar, bu konuyla ilgili özel hassasiyet geliştirmelidir.
 
Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan, soykırımcı İsrail’e karşı birlikte hareket edebilmenin yolunu bulmalıdır.
 
Sömürgecilik genetiğine işlemiş emperyalist devletler ve küresel güç odakları İsrail’i desteklese bile, İsrail’in yasadışı işgali son bulana ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar, dünyanın vicdan sahibi halkları tüm güçleriyle Filistin halkına olan desteğini sürdürmelidir.
 
Sevgili Filistinliler…
Sizin insanlık adına mücadelenizi dünyanın hiçbir bahanesi gölgeleyemez. Zaferiniz binlerce masum ve günahsız meleğin kucağında, insanlığın en kutsal mekânlarından birinde mayalanmıştır artık. Beşeriyetin bu yüzyılda bir saygınlığı olacaksa bu sizin zaferinizi selamlamakla gerçekleşecektir.
 
BASIN BİLDİRİSİ / 16 Ekim Salı
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi
 
Kayıt Tarihi : 16.10.2023
Bu sayfa 1032 defa ziyaret edilmiştir.