Gündem Buluşmalarında Bu Hafta: Hıristiyanlıkta Yeni Yönelimler/ Opus Dei ve Evanjelizm
Gündem Buluşmalarında Bu Hafta: Hıristiyanlıkta Yeni Yönelimler/ Opus Dei ve Evanjelizm
Gündem Buluşmalarında Bu Hafta: Hıristiyanlıkta Yeni Yönelimler/ Opus Dei ve Evanjelizm
2018 yılının ikinci gündem buluşması Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. UHİM Genel Sekreteri Veysel Başar’ın takdimiyle başlayan toplantıda, dinler tarihi uzmanı Prof. Dr. İsmail Taşpınar bir sunum yaptı. Katılımcıların da katkılarıyla zenginleşen sunum Avrupa ve Amerika tarihinin gelişimi ve bugünü, Haçlı savaşları ve özellikle bugün Ortadoğu’da yaşanan kaosun sebeplerinin masaya yatırıldı
Sunumda;
Hıristiyanlık mezhepleri ve tarikatları olan Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık, Kalvinizm, Anglikanizm, Püritenlik, Mormonluk, Evanjelizm vb. ni ortaya çıkaran sosyal ve siyasi gelişmeler,
Papalık ve Patriklikler arasındaki tarihi çekişmeler,
Opus Dei örgütünün yapısı ve Gülen örgütü ile benzerlikleri, bu konuda yapılmış detaylı bir araştırma olan Prof. Dr. Niyazi Öktem’in kitabının irdelenmesi,
Opus Dei örgütünün mali gücünü kullanarak dünya siyasetine yön verme çalışmaları,
Evanjelistlerin Ortadoğu’da kaosu arttırarak İsa Mesih’in gelişini hızlandırmaya çalışmaları,
Evanjelistlerin ABD siyasetinde oynadıkları rol,
İsrail/ Siyonizm ve Evanjelizm ilişkileri,
ABD Başkanı Trump’ın izlediği siyasette Evanjelizm’in rolü,
konuları ele alındı.
 
Kayıt Tarihi : 12.1.2018
Bu sayfa 308 defa ziyaret edilmiştir.