Geçmişten Bugüne Almanya İhlal Karnesi Raporu Basın Açıklaması
Geçmişten Bugüne Almanya İhlal Karnesi Raporu Basın Açıklaması

“Geçmişten Bugüne Almanya İhlal Karnesi Raporu”basın açıklamamız UHİM Danışma Kurulu Üyesi Fikri Cumhur tarafından dernek merkezimizde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu.

Çalışmamız, iki savaştan da mağlubiyetle ayrıldığı halde bugün yeniden dünyanın en önemli siyasi aktörlerinden biri haline gelen Almanya’nın gerçekleştirdiği ihlalleri konu almaktadır. Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda İslam coğrafyasını kendi safına çekebilmek için uyguladığı politikalardan 1930’lardan itibaren dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Nazi politikalarına, yabancı işçi alımlarıyla başlayan göçmen sorunundan entegrasyon politikalarına, Alman derin devleti ile olan bağlantıları bugün resmi kaynaklarca doğrulanan Neonazi örgütlerinden Alman vakıflarının farklı ülkelerde gerçekleştirdiği şaibeli faaliyetlere kadar pek çok konuyu raporumuzun sayfalarında okuyabilirsiniz.
Amacımız sınırları dışında etki gücüne sahip olan devletlerin ihlallerini ortaya koymak ve göz ardı edilen bu alanın tartışmaya açılmasına katkı sağlamaktır.

Irkçı Cinayetlerin Merkez Üssü Almanya
Federal Kriminal Dairesi’nin 2013 yılı verilerine göre, Almanya’da 1990-2011 yılları arasında işlenen ırkçı cinayetlerin sayısı 746’dır. Ancak bu ırkçı cinayetlerin tamamına yakını adi suç kapsamında değerlendirilmektedir.

Camilere Saldırmak da İfade Özgürlüğü mü?
Almanya Federal Hükümeti’nin resmi rakamlarına göre, 2001-2011 yılları arasında her yıl ortalama 22 cami saldırıya uğrarken, 2012’de bu rakam 40’a yükselmiştir. Bir başka deyişle Almanya’da son 15 yıl içinde 300’ün üzerinde cami saldırısı gerçekleşmiştir.

Her Yıl Onbin Irkçı/İslamofobik Saldırı
Almanya Federal Parlamentosu’ndaki bir soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen resmi cevaba göre, 2014 yılının ilk yarısında Almanya’da 5.239 ırkçı suç kayıt altına alınmıştır. Bu rakam ülkede her yıl 10 bin civarında ırkçı/İslamofobik suç işlendiğini ortaya koymaktadır.

IŞİD İnsanları Yakmayı Almanya’dan mı Öğrendi?
Almanya’da 90’lı yılların başından itibaren tırmanışa geçen ırkçı ve İslamofobik saldırılarda son derece vahşi yöntemlere başvurulmakta, Almanya’da okuyan, çalışan, vergi veren, üretime katkı sağlayan sivil insanlar, evlerinde diri diri yakılarak katledilmektedir. 1992’de ikisi çocuk üç kişinin yanarak can verdiği Mölln Katliamı, 1993’te 5 Türkün kundaklama sonucu hayatını kaybettiği Solingen Katliamı ve 2008 yılında 9 Türkün yine yanarak öldüğü Ludwigshafen Yangını bunlardan bazılarıdır.

Almanya Kendisine Sığınan Kadın ve Çocukları Fuhuş ve Organ Tacirlerinin Kucağına İtiyor
Almanya Federal Kriminal Dairesi’nin verilerine göre, Ocak 2016 itibariyle Almanya’da 14-17 yaşları arasında 4 bin 749 mülteci çocuk kayıptır. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da kayıp durumda olan Suriyeli kadın ve çocukların fuhuş ve organ tacirlerinin eline düştüğü noktasındaki ciddi endişeler Alman resmi makamlarınca da kabul edilmektedir.

Türk Ailelerini Parçalama Yöntemlerinden Biri: Gençlik Daireleri
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre, Alman Gençlik Daireleri tarafından müdahale edilen yabancı kökenli binlerce çocuk ve genç basit gerekçelerle ailelerinden alınmakta, bir kısmı yurtlara yerleştirilirken, bir kısmı da “koruyucu aile” adı altında, farklı din ve kültürden ailelerin yanına yerleştirilip kendi değerlerinden uzaklaştırılmaktadır.

Yabancı Kökenli Çocuklar Sistematik Biçimde Eğitimden Uzaklaştırılıyor
Ülkedeki yabancı kökenliler anaokulundan itibaren ayrımcı uygulamalara maruz kalmakta, yüzbinlerce çocuk çeşitli gerekçelerle zeka geriliği yaşayan çocukların eğitim aldığı özel okullara yönlendirilmektedir.

Almanya Yahudi Soykırımının Ezikliği İslamofobi ile mi Telafi Ediyor?
1930’larda başlayan, İkinci Dünya Savaşı boyunca devam eden Nazi politikaları sebebiyle zor durumda kalan ve Yahudi lobilerinin sürdürdüğü etkin politikalarla onlarca yıldır bedel ödemek durumunda kalan Almanya, bunun acısını adeta ülkesindeki Müslümanlardan ve sınırları dışında müdahil olduğu halkı Müslüman olan devletlerden çıkartmaya çalışmaktadır. Böylece Alman Parlamentosu bir alanda kaybedilen prestijin ezikliğini, bir başka alanda sürdürülen hukuksuz politikalarla telafi etme acziyetine düşmektedir.
 

BASIN BİLDİRİSİ / 04 Haziran 2016 Cumartesi
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi
 

Geçmişten Bugüne Almanya İhlal Karnesi Raporumuza ulaşmak için:
Kayıt Tarihi : 04.06.2016
Bu sayfa 5159 defa ziyaret edilmiştir.