Filistin Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU) ile Filistin çalışma koşulları konulu bir röportaj gerçekleştirdik
Filistin Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU) ile Filistin çalışma koşulları konulu bir röportaj gerçekleştirdik
Yönetim Kurulu Üyemiz Ercan Öztürk ve Danışma Kurulu Üyemiz Sezai Esen, Filistin Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU) Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Rasim Albayari ile Filistin çalışma koşulları konulu bir röportaj gerçekleştirdi:
 
Soru: Filistin’de ilk sendika ne zaman kuruldu?
Cevap: 1923 yılında Haifa şehrinde demiryolu işçileri için Sami Taha tarafından kuruldu. Sami Taha sendikayı temsilen Londra’da uluslararası bir toplantıya da katılmıştır.
 
Soru: İsrail tarafında çalışan Filistinli işçiler çalışma güvencesi, yıllık izin, sağlık sigortası gibi yasal haklara sahip mi?
Cevap: İsrail tarafında çalışan Filistinlileri maaş, prim, izin hakkı, sağlık-güvenlik sistemi vb. konu-larda İsrailli çalışanlarla karşılaştırdığımızda hiçbir hakka sahip olmadığını söylersek abartmış olmayız.
Örneğin; sağlık ve güvenlik konusunu ele alalım. Filistinli işçilere iş güvenliği için gerekli ekipman verilmemekte, kazalara karşı korumasız kalmaktadırlar. Bir kaza olduğunda da İsrail tarafı yaralılara ke-sinlikle sağlık hizmeti vermemekte, Filistinli kazazedeyi derhal Filistin tarafına göndermektedirler. 
Bir diğer örnek, bildiğiniz gibi İsrail tarafında çalışmak için çalışma müsaadesi belgesi almak gereki-yor. Çalışma müsaadesi resmi olarak ücretsiz. Ancak bu belgeyi almak için her iki tarafta aracılar var. İşçiler bu kişilere teminat olarak aylık 850 dolar ödemek zorunda kalıyor ve bu teminat üç aylık oluyor. Bu da toplam 2550 doları buluyor. İşçi herhangi bir nedenle işi bıraksa veya atılsa bu bedeli geri alması mümkün olmuyor. Müsaade belgesi işi aracılar ve İsrailli işverenler tarafından adeta bir kazanç kapısı olmuş durumda. İsrailli işverenler müsaade belgesi için başvuran taraf olduğundan başvuru başına aracılardan komisyon talep ediyorlar. Filistin tarafından 160.000 kişinin İsrail de çalıştığı düşünüldüğünde çok büyük bir meblağdan bahsettiğimiz anlaşılacaktır.
İşçiler ayda 26 gün çalışıyor ama vergiden kaçınmak için 8-9 gün part time çalışıyor gösteriliyorlar. Dolayısıyla resmi olarak asgari ücretin altında maaş almış oluyorlar ve 10 günden az çalışmış oldukların-dan emeklilik haklarını elde edemiyorlar. Kesintiler İsrail tarafına kalmış oluyor. Ayrıca aynı işyerinde uzun süre çalıştırılmıyorlar, 2 ay bir yerde, 3 ay bir yerde vs. Bu da tazminat hakkı elde etmelerini engelliyor.
 
Soru: İşten atılma durumunda Filistinli işçilerin dava açma hakkı var mı?
Haksız yere işten atılanlar dava açtığında bu dava çok uzun yıllar alıyor. Filistin tarafında yaşayan Filistinli avukat tuttuğunda İsrail tarafına geçişte sıkıntılar olacağından İsrailli avukat tutmak zorunda kalıyor ve parasını alması hepten zorlaşıyor. Biz federasyon olarak İsrail vatandaşı Filistinli avukat tutma konusunda yardımcı oluyoruz, ancak davalar, dediğim gibi, çok uzun yıllar alıyor.
1995 yılından 2005 yılına kadar çalışma şartları Oslo anlaşmasına göre yürüdü. İsrail tarafından işçi lazım olduğunda Filistin otoritelerine bildiriliyordu. Filistin tarafı işçilerin her türlü haklarının takibini yapıyordu. Maaş ödemeleri bankadan oluyordu.  2005 ten sonra bu sistem bozuldu, bahsettiğimiz sıkıntılar doğdu. Mesela maaşların bir kısmı elden ödendiğinden işçiler İsrail kontrol noktasından geçerken İsrail askerleri işçilerin maaşını gasp edebiliyor. 2 gün önce haberlerde bu konu vardı.
Tüm bunların özeti olarak şunu söyleyebilirim; Filistinli işçiler 100 dolar kazanıyorsa 55 doları aracı-lara, haksız kesintilere vs. gidiyor, kendisine 45 dolar ancak kalıyor. Günde 18 saati yolda, kontrol nokta-sında ve işte geçiyor.
Bazen çeşitli nedenlerden kontrol noktası kapanıyor. İşçiler işlerine gidemiyor veya geç gidiyor. İsrailli işverenler işçilere işe girişlerde zoraki bir takım evraklar imzalatıyor. Bunlardan biri de işe geç kalınırsa maaştan kesinti yapılacağı hususu. Bu yüzden işçilerin maaşını hiçbir suçu olmadığı halde büyük oranda kesebiliyorlar.
 
Soru: İsrailli sendikalarla bir işbirliğiniz oluyor mu?
Cevap: İsrailli sendikalarla işbirliğimiz yok, sadece bağlantımız var, toplantılar yapıyoruz. Toplantılarımızı yaparken ILO gibi uluslararası kuruluşların, uluslararası sendika birliklerinin ve Alman, Norveç vs. gibi sendikal anlamda gelişmiş ülkelerin temsilcileri de bulunuyor. Birçok konu konuşuluyor bu toplantılarda. Kontrol noktasındaki sorunlar, tam zamanlı çalışanların part-time çalışıyor gösterilmeleri vs. Şu ana kadar bir sonuç alamadık maalesef.
Kayıt Tarihi : 27.10.2018
Bu sayfa 1584 defa ziyaret edilmiştir.