Çalışma Alanları
Canlı yaşamını ilgilendiren hemen her alanda, bir hak arama ve hesap sorma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu yaklaşımla sürdürdüğümüz çalışma alanlarımız:
 
Ticari bir endüstri haline gelen ve bir sömürü aracı olarak kullanılan EĞİTİM
Kirli hesaplarla, acımasız uygulamalarla çıkar çatışmalarına kurban giden EKOLOJİ
Uluslararası finans kurumları, çokuluslu şirketler ve lobilerin manipülasyonlarıyla EKONOMİ
İhlalleri meşrulaştırma göreviyle hareket eden yapılanmalarıyla KÜLTÜR-SANAT
Korku politikaları ve propagandalarla şiddeti körükleyen, ötekileşmeye, kutuplaşmaya zemin hazırlayan, toplumsal hafızayı uyuşturan MEDYA
İlaçtan kozmetiğe, tarımdan gıda sektörüne kadar insan hayatını hiçe sayan uygulamalarla SAĞLIK
Küresel aktörlerin dünyaya nizam verme iddiasıyla terör estirdiği SİYASET ve HUKUK
Farklılıkların öne çıkarılarak bir ayrışma ve çatışmaya dönüştürüldüğü TARİH ve TOPLUM
Kayıt Tarihi : 17.12.2015
Bu sayfa 7146 defa ziyaret edilmiştir.