Bu Devletlerin Yargılanmasını İstiyorum?
Bu Devletlerin Yargılanmasını İstiyorum?
Dünyada barışın teminatı olduğu iddiasındaki Birleşmis Milletler Teşkilatı (BM), “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği, uluslararasında tüm ülkelere sağlamak” amacıyla 1945 yılında kurulmuştu. Ancak dünya, mutlak veto yetkisine sahip Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcileri konumundaki beş ülke, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’nın, bugüne kadar sayısız işgal, katliam ve soykırım gerçekleştirdiğine ve bunların hemen hepsini BM, NATO ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi bağımsız kurumların desteğiyle sürdürdüğüne şahit oldu.

Bu beş ‘adalet dağıtıcısı’ ve ‘demokrasi aşığı’ devlet, dünyaya ahkâm kesip insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı ülkeleri ‘cezalandırırken’; bir taraftan da milyonlarca masum sivilin yaşamını yitirmesine sebep oldukları işgal ve soykırımları gerçekleştiriyorlar.

Öte yandan sürdürdükleri bu işgal, soykırım ve ambargoların yanısıra, kendi politikalarını gerçekleştirebilmek adına devletlerin içişlerine karışıyor, din, dil, etnik köken ve mezhep farklılıklarını körükleyerek çatışma ortamı yaratıyor, ardından bu bölgelere milyarlarca dolar’lık silah satışı yaparak içsavaşları körüklüyor, Uluslararası Ceza Mahkemesi kanalıyla ülkelerin bölünmesine ve siyasi istikrarsızlıkların derinlesmesine zemin hazırlıyor, küresel finans kurumları eliyle dayattıkları politikalarla ülkeleri ekonomik çıkmazlara sürüklüyor, halkların demokratik tercihlerini hiçe sayarak statükocu işbirlikçileri eliyle darbe yapılmasını sağlıyor ve bütün bu uygulamaları sözkonusu devletlere yardım etmek, oraya demokrasi götürmek, barış ve huzuru sağlamak adına gerçekleştirdiklerini iddia ediyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, bu uygulamaların sayısız örneği olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Başta 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri olmak üzere ülke tarihimizdeki belli başlı kırılma noktalarının tamamında sözkonusu devletlerin etkisi göz ardı edilemez.

Bugün ‘Arap Baharı’ olarak tanımlanan karmaşık sürecin de sözkonusu devletlerin kontrolü altında devam ettiği açıktır. Geçtiğimiz yıl Kaddafi’yi yakalamak bahanesiyle Libya’ya giren ve sadece birkaç hafta içinde onbinlerce masum sivili katleden bu devletler, dünyanın en büyük petrol ve dogalgaz üreticilerinden Libya ile milyarlarca dolar’lık antlaşmalar gerçekleştirdi. Jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik açıdan dünyanın en önemli bölgesi olan Ortadoğu’daki dengelerin yeniden şekillendiği bu süreç, ‘halk devrimleri’ imajıyla meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

İşte sözkonusu devletlerin; barışın, adaletin, güvenliğin teminatı olsun diye (!) kurdukları BM’nin çalışmalarına başladığı 1945 yılından bu yana gerçekleştirdikleri hukuk ve insanlık dışı uygulamalardan bazıları:

1.ABD’nin 1955-1973 yılları arasında 3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu Vietnam İşgali

2.ABD’nin, 11Eylül sonrası süreçte, savaş ya da terör suçuyla suçlayamadığı halde ‘Yabancı Uyruklu Düşman Savaşçı’ olarak tanımladığı ve dünyanın dört bir tarafından getirdiği insanlar için bir ölüm kampına çevirdiği Guantanamo Toplama Kampı

3.ABD ve İNGİLTERE’nin 2001 yılında başlattıkları ve bugün hala devam eden Afganistan İşgali

4.ABD ve İNGİLTERE’nin 2003 yılında başlattıkları ve 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği Irak İşgali

5.FRANSA’nın 1945’te başlayan ve 1.5 milyon insanı katlettiği Cezayir İşgali ve Soykırımı

6.FRANSA’nın 20. yüzyılın ortalarına kadar sürdürdüğü Tunus ve Çad’daki Sömürgeciliği

7.FRANSA’nın 1994 yılında 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine zemin hazırladığı Ruanda Soykırımı

8.FRANSA ve ABD’nin 2011 yılında yaklaşık 70 bin masum sivili katlettiği Libya İşgali

9.RUSYA’nın 1944’te 200 bin sivili sürgün ettiği, bunlardan 100 binin yolculuk esnasında hayatını kaybettiği Kırım Sürgünü

10.RUSYA’nın 1979-1989 yılları arasında 2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu Afganistan İşgali

11.RUSYA’nın 1994 yılından bu yana yüzbinlerce insanın ölümüne ve 1 milyona yakın sivilin vatanını terk etmek zorunda kalmasına sebep olduğu Çeçenistan İşgali ve Soykırımı

12.ÇİN’in 1950’li yıllardan bu yana acımasız politikalarını sürdürdüğü Tibet İşgali

13.ÇİN’’in 20. yüzyılın ortalarından bu yana acımasız politikalar sergilediği Doğu Türkistan Asimilasyonu ve Soykırımı

14.BM ve NATO’nun göz yumarak zemin hazırladığı Bosna-Hersek İşgali ve Srebrenica Soykırımı

Bu ve daha başka pek çok işgal, saldırı, katliam ve soykırım hareketiyle bütün dünyayı tehdit eden bu uygulamalar, uluslararası hukuk mercileri, sivil yapılanmalar ve dünya devletleri tarafından sorgulanmalı ve sorumlular yargılanmalıdır. Hepsinden önemlisi, insanlığı uçuruma sürükleyen bu uygulamaların sorumlularının vicdanlarda yargılanması ve cezalandırılmasıdır.

Siz de, yukarıda hukuk ve insanlık dışı uygulamalarından bazıları verilen sözkonusu devletlerin suçlu olduguna ve sorumluların yargılanmaları, BM, NATO ve UCM’nin yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyorsanız; sizleri bu ‘Hesap Sorma Hareketi’ne destek vermeye ve www.uhim.org adresimizden imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz.

 

 
Kayıt Tarihi : 23 - 7 - 2012
Bu sayfa 4493 defa ziyaret edilmiştir.