Biz Birlikteyiz Ama Siz?
Biz Birlikteyiz Ama Siz?
“Biz Birlikteyiz Ama Siz?” baslıklı basın açıklamamız UHİM dernek merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kutlubay tarafından kamuoyuna sunuldu.
 
Medeniyetimizin temsil gücü en yüksek merkezlerinden biri olan ülkemiz genç Türkiye Cumhuriyeti 92 yıllık geçmişi boyunca devlet ve millet ilişkisi açısından iyi bir örneklik ortaya koyamamıştır. Bu durum harici küresel güç odaklarının milletimizin geleceğini ipotek altına alma politikalarının da dayanağı olmuştur aynı zamanda. 
Hal böyleyken dün olduğu gibi bugün de coğrafyamızın büyük bir bölümünde operasyonlarına en vahşi bir şekilde devam eden küresel güç odakları, ülkemizde de özellikle siyaset, yargı ve medyadaki kripto işbirlikçilerini harekete geçirmiş ve elbirliği ile çalışmaya başlamışlardır. Gezi Olayları, 17-25 Aralık provokasyonları ve son seçimlerde, söylemleri ve vaad ettikleri ile küresel sistemin taşeronluğunu yapmakta olan bir parti için neredeyse tüm millet muarızlarının organize edilmesi bu sonu gelmez kalkışmaların örneklerindendir.
Türkiye’de ve dünyada tüm bu yaşananlar göstermektedir ki, bugün hangi düşünceden olursak olalım, ülkemizin, bize ihtiyacı vardır.
Diyoruz ki;
Coğrafyamızda yaşayan bireyler olarak biz birlikteyiz. Aynı kültürü yaşıyor, aynı havayı soluyor, aynı acıları, aynı sevinçleri yaşıyoruz.
Ve soruyoruz;
Peki ya siz; etnik temelli siyaset anlayışınızla, yüzyıllardır bir arada kardeşçe yaşayan “BİZ”leri ayrıştırarak birbirine düşman etmeye çalışan küresel sistemin taşeronları!
Peki ya siz; siyasi geçmişi darbeci statükoyu onaylayan uygulamalarla dolu olduğu halde bugün “demokrasi” havarisi kesilenler! 
Peki ya siz; yıllardır etnik milliyetçilik söylemini kahramanlık olarak savunan ve bu tavrıyla küresel sistemin ekmeğine yağ sürenler!
Peki ya siz; Tanzimat’tan bu yana tepeden baktığı ve küçük gördüğü halkın kültürünü aşağılayan Batı aşığı aydınlar!
Peki ya siz; yalnızca küresel sistemin gör dediğini gören medya patronları!
Peki ya siz; siyasi müdahale ve ekonomik manipülasyonlarla ülkenin kaynaklarını sömüren sermaye grupları!
Sizler bu havayı teneffüs ediyor musunuz? Bizimle aynı duyguları paylaşabiliyor musunuz?
Gelinen noktada seçimler ülkemizin yol haritasında önemli bir eşik haline gelmiştir. Özellikle siyasal ve toplumsal anlamda elde edilen kazanımların kolay elde edilmediği ve bu süreçte çok büyük badireler yaşandığı bilinen bir gerçektir.
Çevremizin dini, etnik, siyasal kargaşa ve çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde istikrarına zarar getirecek bir süreç, ülkemizin küresel yapılar tarafından kolayca manipüle edilmesine zemin hazırlayacaktır.
“Asıl Biz”ler buna dikkat çekmek istiyoruz.

 
BASIN BİLDİRİSİ / 04 Haziran 2015 Persembe
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi/İstanbul
 
 
Kayıt Tarihi : 4 - 6 - 2015
Bu sayfa 1867 defa ziyaret edilmiştir.