BİRAZ SAKİN Mİ OLSAN ŞAMPİYON!
BİRAZ SAKİN Mİ OLSAN ŞAMPİYON!
BİRAZ SAKİN Mİ OLSAN ŞAMPİYON!
 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM’de kabulünün üzerinden neredeyse 72 yıl geçti. 
Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır… 
Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır…
 
Yaşamak insanın en doğal hakkıdır dedin; 
Çıkardığın savaşlar ve yaptığın müdahaleler sonucunda dünyanın her yerinde, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının da evlerinin yıkılıp mülteci haline gelmesine sebep oldun. Mültecileri sınır kapılarında öldürdün, öldüremediklerini ise yağmacı gibi soydun. Savaş ve afet bölgelerinden kaçarak sana sığınan yüzbinlerce çocuğu kaybettin.

İnsanın işkence görmesi en büyük ihlaldir dedin;
Guantanamo’dan Afganistan’a, Afrika çöllerinden Türkistan’a kadar tüm coğrafyayı bir açık hava hapishanesine çevirdin, yetmedi işkence ve yasa dışı sorgulamalarını uçaklara ve gemilere taşıdın.

Sağlıklı yaşamak, her insanın en doğal hakkıdır dedin;
Ekonomik sömürü aracı haline getirdiğin sağlık sektörü sayesinde insanları ilaç firmalarının kölesi haline getirdin. Parası olanın hizmet aldığı olmayanın ise öldüğü gerçeğini, Covid salgını esnasında bakım evlerinde terk ettiğin insanlar ile bir kere daha ispatladın.

Her insanın, yeterli gıda ve beslenme hakkı vardır dedin;
Uyguladığın israf ve tüketim ekonomisi ile yoksulluğu normalleştirdin. Gelir adaletsizliğini derinleştirdin. Her yıl milyonlarca insanı doyuracak gıdayı çöpe attın.

Eğitim bir haktır dedin;
Uyguladığın ayrımcı politikalar ile insanları sınıflara ayırdın. Senden olmayana özürlü muamelesi yaptın. Tüm dünyada yaygınlaştırdığın iletişim araçlarıyla ve eğitim sistemiyle insanların tek tipleşmesine, farklı kültürlerin yok olmasına yol açtın.

Düşünce ve inanç özgürlüğü dedin;
Müslümanların Peygamberi’ne hakaret ettin ve hakaret etmeyi hoş gördün. Camilere domuz kafası asılmasına sessiz kaldın. Kutsal değerlere saldırmaya teşvik ettin. İnancının gereğini yerine getirenlere karşı ayrımcı ve baskıcı oldun. İnanç ve fikirleri kendine göre dizayn etmeye kalktın ve inanç gruplarını yaftaladın. Başörtülü kadınları toplumsal hayattan tecrit ettin. 

 Terörle mücadele dedin;
Bütün küresel terör örgütlerinin kurgusunu bizzat yaptın ve onları küresel çıkarların için destekledin. Terörü inançlarla bir araya getirerek, oluşturduğun algılarla milyarlarca insana hakaret ettin.
  
Yaşam tarzına saygı, farklılıklara hoşgörü ve vatandaşlık hukukunu koruma dedin;
Sözlü taciz ve fiziksel şiddeti körükledin. Devlet eliyle ve kolluk kuvvetleri marifetiyle cinayetler işledin. Kadının özgürlüğü gerekçesiyle, aile kurumunu değersizleştirdin. Üçüncü cinsiyet gibi tedavi edilmesi gereken hastalıkları meşrulaştırdın. Çocukların soruşturulması gerekçesiyle konut dokunulmazlığını ihlal ederek faşizmi, Neo-Nazizm adıyla yeniden ihya ettin. 

Basın özgürlüğü dedin;
Medyayı küresel çıkarların tetikçisi ve insanlığa karşı yönelmiş bir süngü haline getirdin. Tekelleştirdiğin uygulamalar ile mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğini yok ettin. Sosyal medyayı küresel bir müdahale aracı haline getirerek şantaj ve tehdit siyasetini meşrulaştırdın. 

Çalışma hayatında eşitlik dedin;
Ayrımcılığı çalışma hayatının esası haline getirerek, ötekileştirdiğin tüm unsurların emek gücünü sömürdün. İsimlerinden ve inançlarından dolayı işe alımlarda ayrımcılık yaptın.

Örgütlü toplum hedefimizdir dedin;
İnsani gerekçelerle sokağa çıkan sarı yelekli çiftçilerin, çalışanların taleplerine tahammül edemedin. Toplumsal talepleri sürekli baskı altında tuttun. Sivil çalışmaları engelledin.. 
 
En büyük ve en yok edici silahlar sende…
Kredi derecelendirme kuruluşları ile ülkelerin ekonomilerine müdahale ettin…
Uluslararası mahkemeleri global bir tiyatroya çevirdin…
Demokrasi, adalet ve özgürlük kavramlarını değersizleştirdin…
Ve hala insanlığa yön verme iddiasındasın;
 
Biraz Sakin Ol Şampiyon...
 
BASIN BİLDİRİSİ / 13 Kasım 2020 Cuma
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi
Kayıt Tarihi : 13.11.2020
Bu sayfa 1430 defa ziyaret edilmiştir.