Batı Dünyası İnsanlığın Celladıdır!
Batı Dünyası İnsanlığın Celladıdır!
Batı dünyası hayatın her alanında insanlığın değil kendisinin çıkarlarına göre hareket eder!
 
 • Etnik farklılıkları körükleyerek içsavaşlara yol açar!
 • Silah fabrikaları iş yapmaya devam etsin diye sürekli yeni işgaller ve savaşlar peşinde koşar!
 • Uluslararası finans kuruluşları ve kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla ekonomileri sömürür!
 • BM, NATO, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar aracılığıyla dünya siyasetini kontrol eder.
 • Medya yoluyla toplumları manipüle eder, yalan haberlerle kamuoyu oluşturur!
 • Oscar, Nobel gibi kültür-sanat organlarıyla hukuk dışı politikalarını meşrulaştırır!
 • Yüzyıllardır sömürdüğü ülkelerden kaçıp kendisine sığınan mültecileri açık denizlerde ölüme terk eder!
 • Salgın hastalıklar üreterek ilaç endüstrisi üzerinden milyarlarca Dolarlık vurgunlar yapar!
 • Nesillerdir Avrupa’da yaşayan yabancı kökenli vatandaşlarına ikinci sınıf insan muamelesi yapar ve onları hayatın her alanında ayrımcılığa tabi tutar!
 • BM kontrolünde oluşturduğu mülteci kamplarında insan ve organ ticaretini koordine eder!
 • Popüler kültür, aşırı tüketim ve ahlaki yozlaşmayı besleyen her türlü yolu kullanarak toplumları ait oldukları geleneksel yapılardan koparır!
 • UCM ve AİHM gibi sömürge mahkemelerini kullanarak siyasi müdahalelerini hukuki zemine oturtmaya çalışır!
 • Bir taraftan çevreci görünür ama diğer taraftan dünya üzerindeki enerji havzalarını ele geçirmek için kullandığı silahlarla insanlığın geleceğini tehlikeye atar!
 • Nükleer, kimyevi ve elektronik atıklarını boşalttığı Afrika’da, kıtayı ve çevresindeki okyanus kıyılarını bir atık deposu olarak kullanır!
 • İşgal ve içsavaşlarla kaosa sürüklediği coğrafyalara ait binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi çalarak kendi müzelerinde sergiler!
      …
 • İşte, Mısır halkının oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin celladı da bu Batı’dır!
 • İşte, sınırlarımızda gerçekleştirilmeye çalışılan sınır değişimlerinin uygulayıcısı da bu Batı’dır!
 • İşte, Ortadoğu coğrafyasında yeni bir dizayn politikasına girişen ve bu politika çerçevesinde Ortadoğu’yu ateşe veren de bu Batı’dır!
 • İşte bölgede Türk, Kürt ve Araplar arasında etnik ve mezhepsel çatışma ortamı oluşturmak isteyen de bu Batı’dır!
 • İşte Türkiye’nin son yıllarda tarihsel misyonunu hatırlayarak attığı adımlardan rahatsız olan ve her fırsatta bu yürüyüşü durdurmak için çalışan da bu Batı’dır!
 

 
BASIN BİLDİRİSİ / 23 Haziran 2015
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi/İstanbul

Kayıt Tarihi : 23 - 6 - 2015
Bu sayfa 4623 defa ziyaret edilmiştir.