Avrupa’Da Yükselen Ayrımcılık Nefret, İslamofobi Ve Irkçılık
Avrupa’Da Yükselen Ayrımcılık Nefret, İslamofobi Ve Irkçılık

 

Bugün Avrupa’ya kıta dışından göç etmiş, başta Müslümanlar olmak üzere, farklı din, dil ve ırktan milyonlarca insan bulunuyor. Çeşitli gerekçelerle yaşadıkları topraklardan ayrılan bu insanlar acaba neden buradalar? Yüzlerce yıldır milyonlarca insan neden vatanını terk ediyor? Bu göç dalgaları yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanabilir mi? Yoksa bu süreci tetikleyen başka etkenler mi var? Varsa, Avrupa’nın bunda payı ne kadar? Bugün de başta Afrika ve Ortadoğu olmak üzere, dünya üzerinde yaşanan kaos ortamı, yeni göç dalgalarına zemin hazırlayıcı bir rol üstlenecek mi?
Peki, göçmenler Avrupa’da nasıl muamele görüyorlar? Her şeyden önce can ve mal güvenlikleri sağlanıyor mu? Yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olduklarında, diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip oluyorlar mı? Yeterli siyasi temsile sahipler mi? Eğitim imkanlarından eşit ölçüde faydalanabiliyorlar mı? Bilgi ve becerileri ölçeğinde istihdam edilebiliyorlar mı? İnançlarını özgürce yaşayabiliyor, düşüncelerini dile getirebiliyorlar mı? Dini ve kültürel farklılıklarını yaşamalarına izin veriliyor mu? Sosyal, siyasal, kültürel hayatta ayrımcılığa maruz kalıyorlar mı?
UHİM olarak bu ve benzeri soruların peşine düşerek hazırladığımız rapor çalışmamız esnasında pek çok Avrupa ülkesine ziyaretler gerçeklestirdik. Siyasiler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve göçmenlerle görüstük. Raporumuzu hazırlarken bu ziyaretlerimiz esnasında elde ettiğimiz bilgi ve belgelerden, görüşme kayıtlarımızdan ve gözlemlerimizden istifade ettik. Ayrıca raporumuzun oluşturulmasında, konu ile ilgili olarak çesitli kurumlar tarafından daha önce yayımlanmış uluslararası pek çok rapordan, ulusal ve uluslararası medyada yer alan haberlerden yararlandık.
“Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık” başlıklı raporumuzun temel hedefi nefret, islamofobi ve ırkçılık bağlamında Avrupa’da yaşayan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı süreçleri irdelemek ve tartışmaya açmaktır. Bugün var olan sorunların gelecekte yaşanmaması, sorunlara yol açan sebepleri ortadan kaldırmakla mümkün olacaktır. Raporumuzun bu doğrultuda atılacak adımlara yardımcı olmasını temenni ediyoruz.
UHİM / 2015
 
 
Kayıt Tarihi : 13 - 5 - 2015
Bu sayfa 7203 defa ziyaret edilmiştir.