Anne Duyarlılığıyla Savaşın Üzerini Çizmek!
Anne Duyarlılığıyla Savaşın Üzerini Çizmek!
Son günlerde Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan annelerin durumuna ilişkin hazırladığımız “Anne Duyarlılığıyla Savaşın Üzerini Çizmek!” başlıklı basın açıklamamız UHİM dernek merkezinde yapılan basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklama UHİM Genel Sekreteri Veysel Başar tarafından sunuldu.

Yüzyıllardır tüm farklılıklarını zenginlik bilerek bir arada, barış içinde yaşayan ülkemiz, son yüzyılda özellikle yerli statüko eliyle uygulanan politikalarla yeniden hedef seçilmiştir. Küresel aktörler, dünyanın dört bir tarafında sürdürdükleri işgallerin yanısıra, farklı unsurları ayrıştırıp çatıştırmaya yönelik politikalarını pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de gerçekleştirmektedir. Bununla beraber son dönem politikalarıyla önce statükonun etkinliği azaltılmış, ardından yeterli olmasa da demokratikleşme yolunda atılan olumlu adımlarla, giderek derinleşen etnisite ve mezhep temelli sorunların çözümünde ciddi mesafe kat edilmiştir. Böylece bu alanda inisiyatifin küresel güçlerden siyasi mekanizmalara ve bölge insanına geçtiği söylenebilir. Ancak bu noktada bütün sorumluluk siyasal mekanizmalara bırakılmamalı, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, sanatçılar, aydınlar ve toplumun bütün kesimleri bu sürece yapıcı destek vermelidir.
Son günlerde Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan annelerin bu girişimi de, bu bağlamda olumlu bir tavır olarak değerlendirilmelidir. Sorunların çözümünde şiddeti bir seçenek olmaktan çıkartmaya yönelik bu tavrın, annelerin vicdanından neşet ederek kamuoyunun dikkatine sunulması da, ayrıca takdire şayandır. Dini, mezhebi, etnik kimliği, dünya görüşü ne olursa olsun, Türkiye’de yaşayan herkesin bu çağrıya kulak vermesi ve bu adımı daha da ileri taşıması gerekmektedir.
Bu çerçevede UHİM olarak Diyarbakır’a konu ile ilgili ilk ziyaretimizi 8 Haziran 2014 Pazar günü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Diyarbakır’da çocukları kaybolan ailelerle yapılan görüşmelerde, anne-babaların son derece tedirgin ve üzgün oldukları gözlemlenmiştir. Aileler çocuklarının kendi rızaları dışında kaçırıldıklarını, başta bölge insanının temsilcisi olduğu iddiasındaki siyasi yapılanma olmak üzere sorunun çözümü için farklı yapılarla görüşmelerde bulunduklarını ve taleplerini ilettiklerini ancak karşı tarafın ilgisizliğinin yanı sıra tepki ve tehdit tarzı yaklaşımların sergilendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, özellikle insan hakları kuruluşlarının ve kamuoyunun konu karşısındaki ilgisizliklerini anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Türkiye’nin dört bir yanında ortaöğretim kurumlarında ve üniversitelerde okuyan, öğrenci yurtlarında kalan bölge gençlerinin ağır bir tehdit altında olduğu, çözüm sürecinin başlamasıyla silahların sustuğu bir ortamda Türkiye genelinde kaçırılanların sayısının sanılanın çok üzerinde olduğu ve örneğin son bir yıl içerisinde sadece Van’da dağa çıkarılan ilköğretim ve lise talebelerinin sayısının 1.500 civarında olduğu bilinmektedir. Görüşlerine başvurulan aileler devletin güvenlik önlemlerinin de bu noktada yeterli olmadığını dile getirmişlerdir. Bölgedeki fiili durumdan istifade etmek isteyen tüm oluşumların her türlü tehdit ve baskısına rağmen annelerin ortaya koyduğu bu cesur tavır takdire şayandır.
UHİM olarak konuya duyarlılık gösteren gönüllüleri, stk temsilcilerini, akademisyenleri, sanatçıları ve aydınları bölgeyi ziyaret etmeye, konunun Türkiye ve dünyanın gündemine taşınmasına katkı sağlamaya ve mağdur ailelere destek olmaya davet ediyoruz. “Anne duyarlılığı ile savaşın üzerini çizmeyi” amaçlayan bu girişim Diyarbakır’daki annelerin tutuşturduğu meşalenin dünyanın dört bir tarafından görülmesini sağlayacaktır.
 
BASIN BİLDİRİSİ / 06 Haziran 2014
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi/İstanbul
 
Kayıt Tarihi : 10 - 6 - 2014
Bu sayfa 975 defa ziyaret edilmiştir.