Ağıt Yakmıyoruz; Kalkan Oluyoruz!
Ağıt Yakmıyoruz; Kalkan Oluyoruz!
Olup Biten
İşgal, içsavaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla felakete sürüklenen ülkeler “insani yardım” faaliyetlerinin odak noktasını oluşturuyor. Söz konusu bölgeler için sürdürülen kampanyalar, bir “yara sarma” sürecinden öte geçmiyor. İnsanları ve coğrafyaları “yardıma muhtaç” hale getiren sebepleri ortadan kaldırmanın gerekliliği göz ardı ediliyor.
 
Asıl Yardım…
İşgal ve katliamlara maruz kalan coğrafyaları yeniden ayağa kaldırmak insani bir erdemdir; ancak bu coğrafyaları kaosa sürükleyen uluslararası yapılara karşı mücadele etmek öncelikli görevimizdir. Mazluma yardımın ön şartı, zalime dur demektir. Açlık ve yoksullukla boğuşan bölgelere gıda yardımı yapmak vicdani bir gerekliliktir; ancak toplumları yoksulluğa sürükleyen uygulamalara karşı mücadele etmek çok daha elzemdir. 
 
Çalışma Alanlarımız
Biz, yaşanan sorunların yaşanmaması için; küresel salgınlardan beslenen ilaç endüstrisine, toplumları manipüle eden ve işgalleri meşrulaştıran Hollywood ve küresel medyaya, tek tip bireyler üreten popüler kültüre, tüketimi teşvik eden ve ülkelerin kaynaklarını sömüren lobilere, işgal ve soykırımlara zemin hazırlayan BM, UCM, AİHM, IMF, NATO gibi küresel kuruluşlara, etnik ve mezhepsel farklılıkları çatışmaya dönüştürerek ülkeleri içsavaşa iten silah endüstrisine… karşı mücadele ediyoruz.
 
Biz Ne Yapıyoruz?
  • “Afrika’nın Potansiyeli ve Kalkınmasının Önündeki Engeller” projesiyle, Afrika’nın bugün içinde bulunduğu olumsuz şartları hazırlayan sebepleri ve kıtanın sahip olduğu zenginliği ortaya koyuyoruz.
  • “Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık: Nefret, İslamofobi ve Irkçılık” projesiyle, Avrupa’da yaşayan ve çoğunluğu Müslüman olan milyonlarca göçmenin yaşadığı sorunları ve bu sorunlara sebep olan yapıları tartışmaya açıyoruz.
  • “Tarihten Bugüne Ülke İhlal Karneleri” raporlarımızla, “insan hakları”, “özgürlük”, “demokrasi” gibi değerlerin mümessili olduğu iddiasındaki Batılı devletlerin gerçekleştirdiği ihlalleri deşifre ediyoruz.
  • Bu Devletlerin Yargılanmasını İstiyorum” kampanyası ile, BMGK Daimi Temsilcisi 5 devletin yol açtığı ihlalleri gündeme getiriyoruz.
  • İşgal bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz gözlem ve görüşmelerde, bu ülkelerde yaşanan problemlerin küresel sistemin politikalarından kaynaklandığını, bu politikalara karşı mücadele etmeden sorunlara kesin bir çözüm getirmenin mümkün olmadığını ifade ediyoruz.
  • UCM, AİHM, IMF, NATO, Dünya Bankası ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi, savaş, işgal ve sömürünün yaygınlaşmasına zemin hazırlayan küresel sistemin organlarına karşı mücadele ediyoruz.
  • Hollywood, Oscar, Nobel gibi kültür-sanat kurumlarının, küresel sistem tarafından gerçekleştirilen ihlallere zemin hazırlamak ve bu ihlalleri meşrulaştırmak üzere hareket ettiğini ortaya koyan çalışmalar yapıyoruz.
 
BASIN BİLDİRİSİ / 01 Ekim 2014
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi/İstanbul

 
Bizi Desteklemek İstiyorsanız Hesap Numaralarımız:
VAKIFBANK / Üsküdar Subesi          : TR89 0001 5001 5800 7297 5957 51
TÜRKİYE FİNANS / Üsküdar Subesi : TR43 0020 6000 0801 2941 7300 01
POSTA ÇEKİ HESABI                     : 6237145
 
 
Kayıt Tarihi : 1 - 10 - 2014
Bu sayfa 2258 defa ziyaret edilmiştir.