2015 Dünya Hak İhlalleri Raporu Basın Açıklaması Malta Köşkü´nde Yapıldı
2015 Dünya Hak İhlalleri Raporu Basın Açıklaması Malta Köşkü´nde Yapıldı
2015 Dünya Hak İhlalleri Raporu Malta Köşkü’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
 
2015’te insanlık açık denizlerde boğuldu!
Avrupa’ya ulaşmak için çıktıkları yolda binlerce sığınmacı yaşamını yitirdi.
Avrupa devletleri Akdeniz üzerinden gelen sığınmacı akınını durdurmak için teknelerin batırılması fikrini çözüm önerisi olarak tartıştı.
Pek çok Avrupa ülkesinde, sığınmacıları önlemek için sınırlara dikenli tel ve duvarlar örüldü.
Bazı Avrupa devletleri, kabul edeceği sığınmacıları din ve etnik kökenlerine göre seçeceğini duyurdu.
Suriyeli mülteciler Alman ekonomisi için ucuz işgücü açığı kapsamında değerlendiriliyor.
Almanya’nın mültecileri ayırt edebilme gerekçesiyle damgalaması Nazi dönemi uygulamalarını hatırlatıyor.
 
DAEŞ ile oluşturulan algı ve mülteci krizi, ABD ve Avrupa’da İslam düşmanlığını tırmandırıyor!
ABD Başkan Adayı olması beklenen Donald Trump, Müslümanların ülkeye alınmaması gerektiğini söyledi.
ABD’de sivil gruplar, silahlarıyla İslam karşıtı eylem yaptı.
Bir silah firması Müslümanları öldürmek için özel silah tasarladı ve adını “Haçlı” koydu.
Almanya’da 2015’te binden fazla İslamofobik eylem gerçekleşti, 800 mülteci yurdu saldırıya uğradı.
Avusturya’da yüzlerce cami kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya.
Fransa’da Charlie Hebdo ve Paris saldırıları sonrasında ülkede yaşayan Müslümanlara potansiyel terörist gözüyle bakılmaya başlandı ve yüzlerce şiddet eylemi gerçekleşti.
İngiltere’de çıkartılan yasalarla Müslümanlar baskı altına alınıyor.
İsviçre’de Müslümanların okul açmasına izin verilmiyor.
 
Küresel aktörler, uyguladıkları çıkar odaklı politikalarla tüm dünyayı kana buluyorlar!
İstihbarata her yıl 1 trilyon Dolar harcayan ABD’nin Google gibi küresel firmalar aracılığıyla milyarlarca insanın özel hayatına müdahil olduğu iddia ediliyor.
CIA’in 11 Eylül sonrasında mahkum ettiği Müslümanlara sistematik olarak işkence yaptığı raporlandı ancak raporun Kongre kararıyla kamuoyuna açıklanmayıp sümenaltı edilmesine karar verildi.
Fransa, Eylül ayı sonunda başlattığı hava operasyonlarıyla, Suriye’deki sivil katliamına dahil oldu.
 
Küresel şirketler ve devletler, çevre sorunlarının artmasına, canlı türlerinin yok olmasına neden oluyor!
Son 500 yılda 322 hayvanın nesli tükendi, 72’si ise tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Çin’de her yıl 1,6 milyon insan hava kirliliği sebebiyle yaşamını yitiriyor.
BM verilerine göre, her gün 2 milyon ton atık, su kaynaklarına bırakılıyor.
Dünya genelinde 2,5 milyar insan ise temel temizlikten yoksun.
Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü, Sovyetler Birliği döneminde uygulanan politikalar se-bebiyle zehirli bir çöle dönüştü.
Gelişmiş devletler elektronik atıklarını Afrika ülkelerine boşaltmaya devam ediyor.
 
Tohum, gıda ve ilaç endüstrisi, daha fazla kazanç uğruna insan sağlığını hiçe sayıyor!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre, internetten satılan ilaçların %50’si sahte.
Dünya üzerinde ilaç kullanımı hızla artıyor. Türkiye antibiyotik kullanımında zirvede yer alırken, 8 milyon kişi de antidepresan kullanıyor.
Her yıl 6 milyon kişi, tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor.
Şekerli ve gazlı içecekler her yıl dünyada yaklaşık 200 bin kişinin ölümüne neden oluyor.
Sağlıksız beslenme milyonları obeziteye iterken, Türkiye’de de obezite oranı %30’lara ulaştı.
 
Televizyon yapımları çocuk ve gençleri hedef seçerek, yeni nesillerin zihinlerini kontrol altına alıyor!
Çizgi film ve animasyonlar, yetişkinlere yönelik filmlerden çok daha fazla şiddet içeriyor.
Çizgi filmlerde çocuklara, “ruhunu satabilirsin”, “zekânın önemi yok, “dış görünüş önemlidir”, “yalan söy-lemek o kadar da kötü değildir” gibi bilinçaltı mesajları empoze ediliyor.
 
Kendisini toplumun üzerinde gören kültür oligarşisi, icraatlarına devam ediyor!
ABD’de katıldığı bir programda “Türküm ama bu benim suçum değil” diye özürlenen sinema oyuncusu,
Fotoğraf çektirdiği başörtülü yöre halkını kastederek sosyal medya hesabında “biz ne zaman ve neden bu kadar geriye gittik” diye hayıflanan tiyatrocu,
Kurban vecibesini DAEŞ katliamlarıyla bir gören müzisyen,
Canlı yayında devlet yöneticilerine küfretmeyi marifet sayan akademisyen örnekleri bu alanda öne çıktı.
 
Kapitalist sistem, insanları daha fazla tüketime ve yoksulluğa itiyor!
Türkiye’de kredi kartından dolayı yasal takibe uğrayıp ödeyemeyenlerin sayısı 2 milyona ulaştı.
Bazı bankalar müşterilerinin bilgilerini usulsüz bir şekilde kullanıp “aile boyu” hesap açıyor.
Kapitalist kültürün mabedi AVM’ler Türkiye’de büyük bir hızla artıyor.
Yeni kentleşme anlayışı ile yaşam tarzları değiştirilen insanlar tüketime teşvik ediliyor.
 
Küresel finans alanında yaşanan manipülasyonlar insanlığı felakete sürüklüyor!
Dünyayı kana bulayan politikalar sebebiyle, savaşlara harcanan para yıllık 15 trilyon Dolar.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporuna göre, yılda 2 trilyon Dolar kara para aklanıyor.
DTÖ, IMF ve Dünya Bankası, çokuluslu küresel şirketlerin menfaatlerini korumak için çalışıyor.
Gelir dağılımındaki eşitsizlik giderek artıyor. %1’lik kesimin mal varlığı, küresel servetin yarısını geçti.
 
Uluslararası medya, ABD ve Avrupa devletlerinin politikaları doğrultusunda yayın yapıyor!
Dünya üzerinde devam eden işgal, içsavaş ve asimilasyon uygulamalarına rağmen, küresel medya 2015’te en büyük ilgiyi yine Yahudi soykırımı iddialarına ayırdı.
Ülkemizde artan terör olayları karşısında Batı medyası; PKK ve YPG gibi terör örgütlerini özgürlükçü yapı-lanmalar olarak lanse ediyor.
Fransa’daki saldırıları günlerce ana gündem olarak işleyen uluslararası medya organları, her gün bir yenisi gerçekleşen İslam karşıtı olayları görmezden gelmeyi tercih etti. Bunun 2015’teki en tipik örneği Kuzey Karo-lina’da üç Müslüman gencin öldürüldüğü cinayet olayıydı.
Avrupa medyası Suriyeli sığınmacılarla ilgili yayınlarında olumsuz bir dil kullandı. Charlie Hebdo dergisi ise Aylan Kürdi’nin sahile vuran cesedini espri malzemesi yaptı.
 İnternet ve sosyal paylaşım ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, başta çocuk ve gençler olmak üzere milyarlarca insan sanal bir dünyaya hapsoluyor.
 
Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler eğitim politikalarına da yansıyor!
İngiltere’de 3-11 yaş arası çocukların aşırı eğilimlere sahip olup olmadıkları kontrol edilecek.
Yine İngiltere’de “atom bombası yapımını öğrenecekleri” endişesiyle uluslararası öğrencilerin nükleer bilim alanındaki derslere girişleri yasak.
Almanya’da ders kitaplarında göçmenlere hakaret devam ediyor.
Rusya, Türkiye ile yaşanan uçak krizi sonrasında ülkesinde bulunan Türkiyeli öğrencileri sınırdışı ediyor. Aynı şekilde Rus üniversiteleri de, Türkiye’deki üniversitelerle kurulan ilişkileri dondurma kararı aldı.
 
İslam coğrafyasındaki kaos, tarihi ve kültürel zenginlikler yok ediyor!
DAEŞ eliyle Suriye ve Irak’ta bulunan binlerce yıllık medeniyet birikimi, ya yok ediliyor, ya da yağmalanarak Avrupa ve ABD’ye kaçırıldıktan birkaç yıl sonra da uluslararası müzelerde sergilenmeye başlıyor.
Benzer bir tavır son dönemde artan terör olaylarında Türkiye’de de sergileniyor. PKK’nın son dönemde gerçekleştirdiği terör eylemlerinde başta camiler olmak üzere ülkemizin tarihi birikimini hedef aldığı görülüyor.
 
Ya soykırım, ya asimilasyon!
İsrail geçtiğimiz yıl Mescid-i Aksa’ya yüzlerce baskın düzenledi ve sivil halkı hedef almaya devam etti.
Filistin Merkez İstatistik Bürosu’nun raporuna göre Filistin topraklarının %85’i işgal altında.
Uygulanan abluka nedeniyle Gazze dünyada işsizliğin en yüksek olduğu yer haline geldi.
Arakan ve Doğu Türkistan gibi dünya üzerindeki diğer sorunlu bölgelerde yaşanan soykırım ve asimilasyon politikaları da 2015 yılında hız kesmeden devam etti.
 
Rusya tarihsel barbarlığına dönmek istiyor!
Rusya, Soğuk Savaş sonrasında yitirdiği küresel aktör olma vasfını geri kazanmak, Akdeniz ve Karade-niz’de yeniden etkin olabilmek için katı bir Suriye politikası izlemeye devam ediyor.
Rusya Ekim ayında Suriye’de hava operasyonlarına başladı. Bu saldırılarda binlerce sivil yaşamını yitirdi, on binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
 
Vekalet savaşları Ortadoğu ve Afrika’da insan avına dönüşüyor!
Küresel sistemin taşeron örgütler eliyle sürdürdüğü savaşlar Ortadoğu’yu kana bulamaya devam ediyor.
Ülkemizde PKK, Irak ve Suriye’de ise PYD ve DAEŞ gibi terör örgütleri küresel sisteme vekalet ediyor.
 
Böylece 2015 yılı, küresel aktörler ve çokuluslu şirketlerin, siyasetten ekonomiye, medyadan kültür-sanata, sağlıktan çevreye kadar hayatın her alanında uyguladıkları politikalarla dünya üzerinde yaşanan pek çok ihlale yol açtıkları bir yıl olarak geride kaldı.
İhlallerin son bulduğu, daha huzurlu bir dünyada buluşmak dileğiyle…
 
 
BASIN BİLDİRİSİ / 7 Ocak 2016 Perşembe
         Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi
Kayıt Tarihi : 07.01.2016
Bu sayfa 4498 defa ziyaret edilmiştir.