2010 Dünya Hak İhlalleri Raporu
2010 Dünya Hak İhlalleri Raporu
2010 DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU

İhlallerle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Her geçen yıl, yaşanan ihlallerin arttığına ve giderek daha tehlikeli boyutlara ulaştığına şahit oluyoruz.

Hak ihlallerinin artması kadar, belki daha da tehlikeli olan; ihlallerin savaş bölgelerinde yaşananlardan ve özgürlük alanlarına dair kimi hukukdışı uygulamalardan ibaret olarak algılanması. Bugün hak ihlallerine dair zihinlerde yerleşen bu algının da, aslında başlıbaşına bir ihlal olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu eksik ve yanlış anlaşılmanın doğal bir sonucu olarak, insan yaşamını ilgilendiren hemen her alanda gerçekleşen ve tahrip gücü çok daha yüksek ihlaller gereğince tartışılmıyor ve bu alanlarla ilgili bir mücadele biçimi geliştirilmiyor. Siyasetten hukuğa, sağlıktan eğitime, medyadan kültür-sanata, ekolojiden savaşa, ekonomiden tarihe uzanan bu ihlal dalgasının nelere mâlolduğunu tespit edebilmek için öncelikle sözkonusu alanlarda yaşananlara bu perspektiften bakmak ve olayların arkasındaki nedenleri irdelemek gerekiyor.

Uluslararası Hak İhlalleri Merkezi (UHİM); sözkonusu yaklaşımın ortaya konacağı etkin bir mücadele alanı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. “2010 Dünya Hak İhlalleri Raporu” da; 2010 yılında gerçekleşen ihlalleri, belirlediğimiz konu başlıkları altında ayrıntılarıyla aktarmaya ve böylece dünya üzerinde yaşanan ihlallere karşı bütüncül bir bakış açısı geliştirilmesine katkı sağlamaya çalıştık.

Raporumuz incelendiğinde; insan hayatının tüm alanlarına uzanan bir ihlal dalgasının dünyamızı çepeçevre kuşattığı, özellikle küresel güce sahip devletler ve uluslararası şirketlerin sözkonusu ihlallerde başrol oynadığı görülecektir.

Raporu PDF formatında indirebilirsiniz.

 
Kayıt Tarihi : 4 - 3 - 2011
Bu sayfa 2397 defa ziyaret edilmiştir.